Bostad är en mänsklig rättighet och Sveriges grundlag säger att det allmänna särskilt ska trygga rätten till bostad. Men här i Malmö är bostadsbristen och hemlösheten trots detta stor. På dagens kommunfullmäkigemöte debatterades en motion från Vänsterpartiet.

MKB har under många år använts till att bygga attraktiva och dyra bostäder för de som har råd med en exklusiv bostad. Även om byggandet har ökat och målgruppen för byggandet vidgats så byggs det fortfarande för dyrt för för de flesta Malmöbor.

Den politiska ledningen i Malmö säger visserligen att bostaden skall vara en rättighet och inte en handelsvara, men bostadsbristen finns kvar. Det saknas vilja och handling!

Motionen “Gör MKB till Malmö stads verktyg för att bygga bort bostadsbristen och till en garant för en hållbar bostadspolitik” är ett försök att tydliggöra kommunens ägaridé och MKB:s uppdrag. MKB måste alltså bygga så att även låg- och medelinkomsttagare hittar nyproducerade lägenheter med överkomliga hyror. Balans måste skapas mellan tillgång och efterfrågan. Bostadsbristen måste byggas bort.

Av det svar som motionen fått tycks det som att allt redan görs. MKB tycker att man redan har ett tillräckligt uppdrag och att man redan bygger tillräckligt. Stadskontoret håller med och säger att mål och planer finns på plats, och att nämnder och bolag kraftsamlar. Men det stämmer inte riktigt.

MKB används inte fullt ut för att bygga bort bostadsbristen och hålla hyrorna låga. Varje år plockar styret ut många miljoner ur bolaget. Pengar som istället skulle kunna användas till att göra bostad till en rättighet för alla.

Malmö stad har visserligen gått med i The Shift, men Socialdemokraterna verkar samtidigt ha gett upp ambitionen med MKB och hoppas istället på att marknaden ska leverera billiga lägenheter. Något som inte kommer att ske.

Malmö stad måste bli tydlig med att MKB skall vara det viktiga verktyg som kommunen behöver för att bygga bort bostadsbristen. MKB behöver få ett tydligt uppdrag och en tydligare roll för att klara detta. Malmö stad måste nu visa att man vill bygga bort bostadsbristen och göra bostad till en rättighet.