Malmö stad har som mål bra arbetsvillkor och heltid som norm. Det rimmar illa att då köpa upp tjänster med sämre arbetsvillkor än om arbetet utfördes i egen regi.

Idag utförs en mycket stor del av städningen i kommunens lokaler av privata städbolag. Samtidigt vet vi att arbetsvillkoren inom privat städbolag är sämre. Löneutvecklingen är betydligt sämre, deltid och timanställningar betydligt vanligare, mindre fortbildning och så vidare.

Förutom att detta leder till sämre kvalité på städningen så bryter det också mot Malmö stads mål om goda arbetsvillkor. Att som socialdemokraterna inte vilja göra något åt saken är helt orimligt. Serviceförvaltningen, vilka erbjuder bra arbetsvillkor, är beredda att ta över städningen i kommunens lokaler, men flaggar att detta kräver en betydligt större organisation än den som finns idag, samt att en sådan organisation behöver få tid att växa fram.

Fackförbunden ställer sig bakom Vänsterpartiets motion om att städningen ska ske i egen regi.Det är alltså fullt möjligt att successivt ta över lokalvården i egen regi. Det är möjligt att ge goda arbetsvillkor för lokalvårdare.