Välfärden står inför ett gigantiskt rekryteringsbehov 

– Inför anställningsgaranti för de som utbildar sig till undersköterska och barnskötare

Den svenska välfärden står inför ett gigantiskt rekryteringsbehov. Situationen är svår också här i Malmö. Detta gäller flera yrkesgrupper. Anledningen är inte främst fler barn och äldre eller stora pensionsavgångar. Den främsta anledningen är dåliga arbetsvillkor. Kvinnodominerade yrken ges sämre förutsättningar, sämre arbetsmiljö och sämre lön. Det är detta som gör det svårt att rekrytera. 

Enligt senaste kompetensförsörjningsplanen så visar förskoleförvaltningen ett rekryteringsbehov på 1315 barnskötare de kommande 5 åren. Därtill har endast 56 % av de anställda barnskötarna idag en genomförd barnskötarutbildningen.

Hälsa vård och omsorgsförvaltningen uttryckte för ett par år sen att man behövde ytterligare flera hundra undersköterskor och att man hade för många outbildade vårdbiträden. Sen dess har man skrivit ner behovet av undersköterskor och accepterat outbildad personal med endast viss kompetens.

Att förvaltningarna ersätter utbildade barnskötare och undersköterskor med personal med endast viss kompetens beror på att tillgången till utbildad personal inte motsvarar behovet. Intresset för gymnasieutbildningar för jobb inom barn och fritid respektive vård och omsorg motsvarar inte det rekryteringsbehov som finns i verksamheterna. Skolverkets statistik 2019 visar att antalet sökande till Vård- och omsorgsprogrammet minskade med 14 procent.

En anställningsgaranti för de som utbildar sig till barnskötare eller undersköterska tar inte bort den underfinansiering som välfärden idag lider av. Men den skulle kunna vara en viktig signal till ungdomar som ska välja till gymnasiet och till vuxna som vill omskola sig att Malmö stad vill erbjuda goda och trygga framtidsutsikter för barnskötare och undersköterskor.

Fackförbundet Kommunal stödjer motionen och ser inte att den kolliderar med Lagen om anställningsskydd. LAS är en semidispositiv lag, vilket innebär att det går bra att skriva ett lokalt kollektivavtal med bättre villkor än de lagen ger.

Vänsterpartiet yrkar bifall till motionen.