I november när vi tog budget för 2020 såg vi alla att det var stora nedskärningar att vänta, S och L styret med MPs stöd, la en budget med hyvlingar av välfärdsverksamheterna. Värst drabbades skolan. Detta sker i hela landet och riksdagens samlade opposition krävde att regeringen, som satt med händerna i kors, skulle agera. När oppositionen krävde åtgärder vaknade regeringen och la tillsammans med liberalerna och centern fram ett löfte att i vårbudgeten ge välfärden 5 miljarder, för Malmö 116 miljoner. Oppositionen i riksdagen var missnöjd och la fram ett eget förslag, som nu beslutats, på ytterligare 2.5 miljarder, för Malmö 58 miljoner.

Vi ser att klassklyftorna i Sverige ökar och välfärden utarmas. Detta har pågått i många år oavsett regering. Tyvärr handlar den offentliga debatten mest om våld, kriminalitet och integration. I denna debatt nämns ibland att det behövs ett långsiktigt förebyggande arbete, men likväl skärs det i välfärden. Skatterna har sänkt med 100 miljarder de senaste decennierna. Det är pengar som annars skulle används till våra barns utbildning och våra äldres vård. Skatt och välfärd hör ihop, det finns ett tydligt samband.

Vi kräver att de pengar som kommer från staten fördelas ut till välfärdens kärnverksamhet, vi vill att fler barnskötare och förskollärare anställs, vi vill att det blir fler undersköterskor i äldrevården, vi vill att de personer som arbetar inom socialt förebyggande arbete ökar. Min fråga är, vad vilja Socialdemokraterna? Nu kommer det pengar från staten till välfärden då diskuterar ni hur vi ska göra för att inte pengarna ska komma de Malmöbor till del som verkligen behöver dem. Är er vision att göra inget?

Dessa nya statliga pengar är lika säkra eller osäkra som alla andra pengar i ett årsbudgetar. Risken att de skulle vara tillfälliga är om den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen med stöd av liberaler och centerpartister i budget för 2021 vill göra nedskärningar och försöker köra över riksdagens majoritet. Jag tror inte att det är möjligt, vi ser här en höjning av anslagen till välfärdsverksamheterna och då ska vi i Malmö använda de pengarna till att hindra nedskärningar. Riksdagen har drivit fram dessa pengar för hela oppositionen ser behovet. Vi ser även ett behov att stärka välfärden framöver. Men nu ska vi fördela 116 miljoner och nästa kommunfullmäktige ska vi fördela 58 miljoner. De pengarna ska rakt ut i välfärdens grundverksamhet. Det är bra politik för Malmö och Malmöborna.