Dags att prioritera kampen mot den ekonomiska brottsligheten!

Den ekonomiska brottsligheten breder idag ut sig allt mer på arbetsmarknaden inom alla branscher. När allt fler arbetsgivare vägrar att teckna kollektivavtal skapas ett A och ett B lag på arbetsmarknaden och klassklyftorna ökar.

En rapport framtagen av Kommunal efter den stora privatiseringsvågen i Stockholm visar att många arbetsgivare som vägrar teckna kollektivavtal inte heller gör rätt för sig vad det gäller skatt och pensioner. I den svarta ekonomin ökar otryggheten. Är det ett samhället vi vill ha?

I tidningsartikel efter tidningsartikel kan vi läsa om hur arbetare utnyttjas av oseriösa arbetsgivare till slavlöner. Nu senast här i Malmö där ett antal krogar kring Möllevångstorget figurerat efter att ha utnyttjat anställda som livegna. Hur länge skall det här få pågå?

Det borde vara en självklarhet att alla som jobbar i Sverige ska ha rätt till svenska kollektivavtal! Det borde vara en självklarhet att alla anställda skall ha rätt att organisera sig fackligt för att därigenom kunna ta tillvara de rättigheter som kollektivavtalet ger i praktiken.

Utan fackligt aktiva får vi tysta arbetsplatser!

Den ekonomiska brottsligheten skapar dessutom en lång rad andra problem. Arbetsgivare som varken har kollektivavtal eller betalar skatt slår ut seriösa arbetsgivare. Låglönekonkurrensen pressar fram lägre löner och sämre anställningsvillkor för alla på arbetsmarknaden. Stora summor i skatt undanhålls samhället som kunde gått till jobb och välfärd.

Det är därför dags för kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Regeringen, Länsstyrelsen, Malmö kommun, polisen och skattemyndigheten måste samverka med fackliga rörelsen för att schyssta villkor skall gälla för alla på arbetsmarknaden.

Dags att prioritera kampen mot den ekonomiska brottsligheten!