2020 blir det tredje nedskärningsåret i rad för Malmös förskolor. Det har varit tre år av ökad press och stress. Tre år av protester.

Inför budgeten 2018 lade Malmös styre en förskolebudget där 25 Mkr (miljoner kronor) väntades i höjda lokalkostnader utan att några extra pengar sköts till från kommunledningen. Detta innebar att pengar togs från förskolornas verksamhet för att täcka upp. Dessutom minskade bidragen från staten med 15 Mkr vilket inte heller kompenserades. Dessa nedskärningar drabbade personalen och Malmös barn.

Inför 2019 släppte Socialdemokraterna in Liberalerna i värmen. Det nya styret skar ner ytterligare 14,5 Mkr på förskolan och kallade det för effektivisering. Oavsett namnbytet var resultatet det samma som föregående år, mindre pengar till barnen och personalen.

När budgeten för 2020 nu har tagits står det klart att Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet skär ned på Malmös förskolor ännu en gång. Den här gången med 28,5 Mkr.

Lönerna och priserna stiger varje år och under 2020 väntas kostnaderna för förskolor stiga med 78,6 Mkr. Trots detta S, L och Mp väljer S, L och Mp endast skjuta till 58,6 Mkr. Mellanskillnaden kommer tas från övrig verksamhet. Igen. Dessutom minskar statsbidragen med 8,5 Mkr utan kompensation.

Hur länge ska det få fortsätta?

Malmös barn och de som arbetar med att ta hand om dem förtjänar så mycket bättre. Att år efter år lägga nedskärning efter nedskärning innebär en allt mer ohållbar situation för barnen och personalen. Det kan liknas vid ett jenga, spelet där man bygger ett torn av träklossar och sedan tar bort en efter en. Några klossar kan man ta bort utan några större problem, men förr eller senare rasar hela tornet.

Moderaterna i Malmö uttalade sig i december och sa att de skulle göra allt de kunde för att säkra välfärden. När det nu väl gällde vek de sig. Moderaterna valde att inte stödja Vänsterpartiets förslag om att be kommunstyrelsen om mer pengar.

Vänsterpartiet har självklart varit emot varenda nedskärningsbudget. Vi har inför varje år presenterat ett budgetförslag som inte bara utelämnar nedskärningar, utan ett som till och med satsat på förskolorna. För det går att satsa på välfärden. Det går såväl nationellt som kommunalt. När de som styr påstår att det är omöjligt krävs det att vi alla går ihop; personal, vårdnadshavare och vänsterpolitiker.

Barngrupperna och arbetsmiljön kan inte bli bättre så länge det inte satsas pengar, och situationen kommer bli sämre så länge det görs nedskärningar. Vi vet detta. Åtstramningarna måste få ett stopp.

Regeringen har efter stor press från Vänsterpartiet lovat att skjuta till 5 Miljarder till den svenska välfärden, Vänsterpartiet har förhandlat fram 2,5 Miljarder extra. Pengarna har inte kommit kommunerna tillgodo ännu men vi vet att kommunen har att ta av, om Malmös politiska styre vill så kan de skjuta till de nödvändiga pengarna. Kampen fortsätter alltså, kommunstyrelsen kommer behöva behandla förskolans ekonomi under året. Tillsammans måste tvinga dem att göra det enda rätta; satsa på förskolan.

Joel Nordström, ledamot i Förskolenämnden