Slut på jul och nyårshelgen och med stundande årsmöte i Vänsterpartiet Malmö samlades styrelsen för ett avslutande heldagsmöte. En diger dagordning med aktuella frågor inför årets viktigaste möte – årsmötet -den 25/1.

En av de längsta punkterna på dagordningen var diskussion och beslut kring styrelsens var på motioner – både mer allmänna och på förslaget till verksamhetsplan 2020. Men det var också tillbakablickande på dagordningen, vad hände under 2019, i form av verksamhetsberättelse som blev nästan helt klar – slutjustering delegerades till arbetsutskottet AU.

I denna veva presenterades även bokslutet och det står klart att vänsterpartiet Malmö är en ekonomiskt stabil partiförening, med resurser både för att utvecklas och för att ta sig an framtida valrörelser, vilket i viss mån signaleras i förslaget till budget som beslutades. Vi hade besök av Zetkin Foundation, ett av vänsterpartiet Malmö ägt bolag med huvudsakligt syfte att utveckla Zetkin-plattformen och i övrigt bidra till Vänsterpartiets digital utveckling för organisering, mobilisering och valrörelser.

De flesta valen inför årsmötet bereds av valberedningen. Men just beredningen av ett förslag till valberedning, ligger på styrelsebordet. Det diskuterades och röstades och ett färdigt förslag till valberedning ligger nu ute på hemsidan för årsmötet. Ja, detta med årsmöte. Förutom alla handlingar som ska ut på hemsidan, finns en hel del praktiskt att organisera. Vem gör vad, och vad ska årsmötesinsamlingen gå till beslutades också på mötet – glöm inte ta med er kontanter eller Swish till årsmötet J

Det är inte bara verksamhetsplan och budget som pekar framåt. På styrelsemötet fick vi information om arbetet med den 8:e mars – Internationella kvinnodagen. Vad ska vara huvudparollen, ska vi ha fest och hur ska den vara – viktiga frågor som återkom när vi diskuterade rapport från 1 maj gruppen. Styrelsen valde att låta den tillträdande styrelse få möjlighet att besluta kring detta, då detta var vårt sista möte, och det som den nya styrelsen ska ta ansvar för, ska den så långt möjligt besluta.

Rapporten är skriven av Anders Neergaard.