Översiktsplanen, som behandlas på dagens kommunfullmäktigemöte, innehåller en fördjupning av området i Nyhamnen som avses att bebyggas under 20-30 år. Planen har en högre exploateringsgrad än något större område än tidigare i Malmö. Unikt för Nyhamnen är att Malmö Stad också äger marken där. Låt det förbli så.

Vi i Vänsterpartiet anser att Nyhamnen ska vara ett bostadssocialt framgångsprojekt som har extra höga målsättningar för att bygga en stadsdel där det finns bostäder och plats för alla Malmöbor.

Vi vill att det ska byggas stora såväl som små lägenheter samt lägenheter där hyrorna hålls på en nivå som många Malmöbor kan betala. Vi ska inte bygga en ny stadsdel för de rikaste. 

Vi vill att en kraftig majoritet av bostäderna ska vara hyresrätter. Vi vill också att alla hyresvärdar som ska få bygga inom Nyhamnen ska acceptera att alla lägenheter förmedlas via BoPlats Syd och att hyresvärdarna ska acceptera försörjningsstöd och bostadsbidrag när inkomsterna beräknas.

I bostadsbristens Malmö har bostaden blivit en klassfråga. Människors möjlighet att få en egen bostad beror på plånbokens storlek och kontakter. Diskriminering och rasism leder till att allt fler utestängs från rätten till bostad. Bostadsmarknaden präglas också av patriarkala strukturer. En rättvis bostadspolitik förutsätter ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt perspektiv, något vi i Vänsterpartiet kämpar för varje dag. 

Vi saknar de sociala visionerna i styrets förslag. Det är viktigt med visioner när en helt ny stadsdel ska byggas, det är nu vi har chansen att göra stor skillnad i stadens utveckling. Om vi ska komma tillrätta med den enorma bostadsbrist och strukturella hemlöshet som finns och växer i Malmö, måste vi bygga en stad där alla har råd att bo, inte bara de med störst plånbok och kontaktnät. Marken i Nyhamnen ägs av Malmö Stad, därför kan vi också ställa stora krav på de företag som vill exploatera den. 

För några månader sedan skrev styret under FN-initiativet The Shift. Det syftar till att förändra synen på bostad från en vara på en marknad, till en mänsklig och social rättighet. Ska vi förverkliga den visionen krävs en stark allmännytta, därför är det viktigt att vi i byggandet av en ny stadsdel gör MKB till en huvudaktör. Vi måste säkra det bostadssociala arbetet och se till att det demokratiska ägandet av bostäderna är störst.

Vår vision för Malmö är i grunden enkel. Vi ser bostaden som en rättighet. Alla ska ha råd och möjlighet att bo i Malmö, oavsett vem du är eller var du kommer ifrån. Bostadspolitiken är en central del av välfärdspolitiken och har stor betydelse för en hållbar ekonomisk och social utveckling. Låt Nyhamnen bli det goda exemplet på ett bostadssocialt framgångsprojekt som visar att ett annat Malmö är möjligt.