På Vänsterpartiet Malmös medlemsmöte den 10 december ska ett flertal val att genomföras. Här presenterar valberedningen sina förslag.

Politisk sekreterare

Valberedningen föreslår Busi Dimitriu att väljas till politisk sekreterare.

Övriga nominerade:

 • El Häkkinen
 • Hanna Sörbom
 • Julia Persson
 • Jan Andersson
 • Lisa Andersson
 • Maria Pihel
 • Nazanin Sepehri

Nämndeman i tingsrätten (fyllnadsval)

Valberedningen föreslår Noor Najem att väljas till nämndeman.

Övriga nominerade:

 • Alexander Smith
 • Annette Qvist
 • Jeanette Salomonsson
 • John Cristiansson
 • Pamela Tejo
 • Åsa Dimovska

Ersättare i funktionsstödsnämnden

Valberedningen föreslår Anfal Mahdi att väljas till ersättare i funktionsstödsnämnden.

Övriga nominerade:

 • Nina Jakku
 • Oskar Ellthammar

Anfal Mahdi sitter i valberedningen men deltog ej i beredning eller beslut kring ersättare i funktionsstödsnämnden.

Mer information om medlemsmötet finns här: Medlemsmöte 10 december.

***

Valberedningen består av följande personer:

 • Kalle Eriksson
 • Linn Fristedt
 • Carlos Gonzáles
 • Olof Holmgren
 • Anfal Mahdi
 • Hodan Omar
 • Maria Persdotter
 • Gunnel Suneson (sammankallande)
 • Hanna Thomé

Valberedningen nås på valberedningmalmo@vansterpartiet.se. Arbetsordning för valberedningen finns här.