Det 12 december samlades styrelsen för ett fullspäckat styrelsemöte, där fokuset framförallt låg på att blicka framåt. Här kommer ett urval av vad som hände på mötet.

På mötet fick styrelsen en genomgång via gruppledare Anders Skans, av kommunfullmäktigegruppens tänkta arbete för kommande år. Styrelsen antog även det förslag på verksamhetsplan som lilla KF-gruppen tagit fram.

Den stora punkten för kvällen var behandlingen av styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2020. Efter många diskussioner och en del justeringar antog styrelsen ett förslag på verksamhetsplan, som kommer skickas ut och läggas ut på hemsidan inom kort. Kom ihåg att motionera på verksamhetsplanen senast den 7 januari 2020. Och om ni undrar något kring förslaget så tveka inte att höra av er till någon i styrelsen.

Styrelsen antog även dagordning för årsmötet, diskuterade gäster som ska bjudas in samt började diskutera budgeten för 2020.

En annan punkt på mötet handlade om den organisatörsutbildning som styrelsen har beslutat att genomföra i samarbete med Kvarnby folkhögskola under nästa år. Kursen kommer handla om olika organisationsmodeller, ledarskap och hur man bäst organiserar för förändring. Kursen består av en teoretisk del som genomförs på distans som Kvarnby folkhögskola står för samt ett antal träffar och föreläsningsdagar som är den delen som Vänsterpartiet Malmö kommer att ansvara för. Mer information kommer inom kort både kring kursen och hur man anmäler sig, håll koll på vår hemsida samt www.kvarnby.se

Styrelsen beslutade även att ett medlemsmöte den 20 februari 2020 kommer behandla kongressmotioner och om V Malmö ska ställa sig bakom dessa eller inte. Mer info om detta kommer.

Rapporten är skriven av Minna Skans.