Det går inte att beskriva den stora glädje dessa personer upplevde när de hedrades” berättade en politiker när personer från daglig verksamhet i Växjö kommun fick vara med på den årliga ceremonin där alla som arbetat 25 år inom kommunen fick en minnesgåva under festligare former.

Daglig verksamhet är en LSS-insats som är till för personer i yrkesverksam ålder som varken förvärvsarbetar eller utbildar sig. Syftet med insatsen är att skapa en meningsfull sysselsättning och gemenskap där medborgarens behov styr innehållet. I Malmö stad har vi ungefär 800 medborgare som deltar i daglig verksamhet. 

Målet med daglig verksamhet är att efterlikna den ordinarie arbetsmarknaden i den mån det går och många som deltar i insatsen ser det som sitt arbete. I Malmö stad finns daglig verksamhet i allt inom spannet individuella platser på privata företag till caféverksamhet, till kulturverksamhet, till trädgårdsaktiviteter, till fixaruppdrag till sinnesstimulerande aktiviter som snoezel.

Att skylla på administration för att inte införa en minnesgåva anser inte vi i Vänsterpartiet är ett tillräckligt gott argument för att avslå motionen. Kan dessutom min gamla hemstad Göteborg hålla koll så förstår jag inte varför min nya mycket bättre hemstad Malmö inte kan göra det.

LSS målsättning är att skapa ett samhälle där personer med en normbrytande funktionalitet ska ges möjlighet att leva sina egna liv på det sätt som de själva önskar och där det är samhället ska anpassas efter individens behov – inte tvärt om.

Vissa i Malmö stad arbetar på en förskola, vissa är handläggare, vissa är kommunalråd, vissa är undersköterskor och vissa spenderar sina dagar på daglig verksamhet. Alla bidrar på sitt sätt till att skapa ett Malmö för alla och bör hedras för sina insatser på ett jämlikt sätt anser Vänsterpartiet.

Jag vill därmed avsluta med att yrka bifall till motionen.