Det finns alltid ett politiskt val. Förutsättningarna för vår kommunala budget är den nuvarande rikspolitiken som påverkar kommunens ekonomi mycket. Då regeringens budget framförallt gynnar rika och män, måste vi på lokalt plan lägga en budget som motverkar den utvecklingen. Den nationella skattepolitiken ger idag mindre till välfärden, men mer i bidrag till de rika genom till exempel rut- och rot- och ränteavdrag.

När vi inte får en förändrad statlig skattepolitik, höjer vi hellre kommunalskatten än äventyrar välfärden. Vi föreslår därför en skattehöjning på en krona i Malmö. Den kronan skulle för dig som enskild till exempel innebära bättre skola för dina barn, fler händer att ta hand om din farmor och fler cykelvägar i vår stad. Den som tjänar 20 000 i månaden får bidra med 125 kronor extra till vår gemensamma kassa, den som tjänar 100 000 får bidra med en tusenlapp. Det tycker vi är ett billigt pris att betala för att vår stad ska ge ungdomar möjlighet att utvecklas, att vi får fler bostäder till rimliga priser och fler arbetstillfällen för Malmöborna.

Vi vill utveckla den kommunala verksamheten utifrån Malmöbornas behov. Därför är det viktigt att kommunen arbetar för att återta redan privatiserad verksamhet. Erfarenheten visar att när privata ägare skapar vinst ur samhällstjänster, görs det genom att sänka kvaliteten och införa sämre villkor för de anställda genom otryggare anställningar, fler deltider, lägre löner samt stress och sämre arbetsmiljöer. Vinstintresset gör att privata aktörer är sämre på att ställa om till hållbara lösningar vilket krävs för att motverka klimatförändringarna.

Att sälja Malmöbornas mark och sedan använt vinsterna i driften är en ohållbar ekonomisk politik. Vinst är engångspengar och att sälja ut tillgångar är långsiktigt olönsamt.

”Ministyret” väljer att i sin budget plocka ut 95 miljoner från MKB, det är pengar som skapats genom hyresgästernas hyror, det är orimligt att MKBs hyresgäster ska dubbelbeskattas på detta sätt, vårt val är istället att alla Malmöbor ska var med och betala välfärden solidariskt.

Det politiska valet står mellan att skära ner i välfärden, som alla andra partier nu vill, eller att satsa på välfärden som bara Vänsterpartiet vill.

I styrets budget finns en rädsla för investeringar som kommer att stå framtida Malmöbor dyrt, genom att själva äga våra lokaler, skolor, vårdboenden mm kan vi kontrollera kostnaderna. Om investeringar minskar blir vi utlämnade till privata hyresvärdar och okontrollerade hyror. I ett läge med låga räntor ska vi inte vara rädda att investera i åtgärder för att rädda klimatet, i nya bostäder och i kommunägda lokaler.

Vi behöver äga mer gemensamt, ägande är makt. Ett kommunalt byggbolag för att bygga billigare, ett kommunalt elbolag för att satsa på förnyelsebar energi, är två förslag som hade stärkt det demokratiska ägandet och löst viktiga samhällsproblem.

I vårt budgetalternativ stoppar vi nedskärningarna och bygger istället ut välfärden. Det skulle ge ett mer jämlikt Malmö, ett Malmö för alla. Det är vårt politiska val.