På onsdag och torsdag

är det kommunfullmäktige.

Då ska Vänsterpartiet debattera sin budget.

Debattera betyder att

försöka övertyga varandra

om vem som har rätt.

 

Vänsterpartiet tycker att

Vänsterpartiets budget

är den allra bästa!

 

I budgeten skriver Vänsterpartiet

hur alla skattepengar ska delas

mellan alla de olika verksamheter

som finns i Malmö stad.

Det står också varför

olika områden får olika

mycket pengar.

 

Vänsterpartiets budget är uppdelad

i olika områden:

 

Miljö:

 

Vänsterpartiet tycker att alla

måste hjälpas åt

för att rädda miljön.

 

Vänsterpartiet vill att Malmö stad

ska ta ett stort ansvar

för att rädda miljön.

 

Många företag förstör miljön mer

än vad du och jag gör.

Företag ska inte få lov att

förstöra miljön

för att de vill tjäna pengar.

 

Vänsterpartiet vill att Malmö

ska vara en stad

där det finns mycket träd

gräsmattor och parker.

 

Skola:

 

Vänsterpartiet tycker att förskolan

och skolan är viktig.

I skolan ska barn lära sig

hur världen fungerar.

 

Alla förskolor och skolor

ska vara lika bra.

Den som behöver hjälp i skolan

ska få det.

 

Vänsterpartiet vill inte att företag

ska få tjäna pengar på skolorna.

Pengarna ska gå till att

göra skolan bra!

 

Arbete:

 

Vänsterpartiet vill att en arbetsdag

ska vara 6 timmar lång

men lönen ska vara densamma

som om du jobbade

8 timmar om dagen.

 

Vänsterpartiet tycker att alla

som kan jobba

ska få göra det.

 

I Malmö stad ska ingen

ha en dålig chef

eller för låg lön.

 

Bostäder:

 

Vänsterpartiet tycker att alla

har rätt till ett hem!

Ditt hem ska passa

just för dig.

 

Ingen ska vara hemlös

eller ha ett dåligt hem.

Alla ska ha råd

att bo i Malmö.

 

——————————————————————————————

 

Vänsterpartiet tycker att

det viktigaste för en politiker

är att skapa ett samhälle

som är lika bra för alla.

Det ska inte spela någon roll

vad du heter

vilket kön du har

eller var du bor.

 

Vänsterpartiet vill höja skatten

för att göra välfärden bättre.

Med välfärd menas skolor, äldrevård,

socialtjänst med mera.

 

I budgeten skriver Vänsterpartiet

hur Malmö kan bli bättre.

Det ska inte spela

någon roll om du är rik

eller fattig.

Vänsterpartiet vill att alla

ska ha det lika bra.