Kulturen är grunden för ett demokratiskt samhälle och förutsättningen för att vi ska utvecklas tillsammans. För oss Vänsterpartister är det en självklar del av välfärdssamhället. Kulturen gör att vi blir mänskliga och ger oss förutsättningar att göra motstånd, bilda och uttrycka oss men också kritiskt granska vår samtid och tillsammans uppleva nya saker. Kultur gör Malmö och Malmöborna starkt.

Kulturens roll och syfte är vare sig att i första hand marknadsföra Malmö eller förbehållas en liten elit. Kulturen finns i första hand till för oss alla som bor, lever och verkar i Malmö. För alla malmöbor som behöver ett bibliotek. För alla malmöbarn som behöver kulturskolan och El Sistema. För alla unga och gamla från hela Malmö som får uppleva kultur i hela staden genom Sommarscen Malmö.

För att nämna några exempel.

Och därför måste kulturen få kosta pengar. Vänsterpartiet låter kulturen i Malmö kosta pengar. Till skillnad från styret tillskjuter vi full pris- och lönekompensation och genom våra satsningar så lägger vi hela 22.5 miljoner kronor mer än styret på Malmökulturen.

Tillgången till kultur är idag ojämlikt fördelad. Tillgången beror på var man bor, var man kommer ifrån och klassbakgrund men också exempelvis kulturellt kapital du har. Med en kulturpolitik som kompenserar för klassamhällets snedfördelning kan viktiga insatser göras som ger alla tillgång till kultur. Det är därför vi Vänsterpartister vill ha låga eller inga avgifter exempelvis sänkta avgifter på i kulturskolan eller genom att göra den första entrén på Malmö Museer och konstmuseet till ett årskort så att man kan besöka museet om och om igen. Vi vill ha kulturpedagogisk verksamhet på alla institutioner för barn och vuxna. Vi vill ha generösa och välbemannade öppettider på exempelvis våra bibliotek. Vi vill att kommunen jobbar med kulturombud i våra bostadsområden och på alla arbetsplatser för att se till att kulturen kommer alla Malmöbor till del.

På samma sätt vill vi se till att alla våra skolungdomar får besöka institutioners föreställningar, filmprogram och det fria kulturlivet. Helt enkelt göra kulturen till en viktig del av våra skolor. Vi vill dessutom att Malmös unga ska få tillgång till mer kulturpraktik via Ung i Sommar.

Malmö stads viktigaste resurs är kulturarbetarna – såväl på våra institutioner som i det fria kulturlivet. Skådespelare, bibliotikarier, musiker, scenarbetare, konstnärer, tekniker och många fler.

Därför krävs det kraftfulla satsningar på det fria kulturlivet med rejält höjda summor till våra stödsummor, genom att leta efter möjligheter för för de fria kulturarbetarna att försörja sig och få bättre arbetsvillkor. Institutionerna behöver resurser för att bli hela Malmös angelägenhet och inte bara för de som redan har tillgång till exempelvis stadsteatern, Malmö Live, Skånes dansteater med mera. Men också de mer folkliga institutionerna som biblioteket som idag har ett större uppdrag, fler besökare men samtidigt inte får tillräkligt med resurser.

Med tanke på kulturens vikt och betydelse är det sorgligt att se styrets nedmontering och ständiga nedskärningar på kulturlivet. 2017-2020 har ni netto dragit ner 24-25 miljoner. Det är bristande resurser som svider. Under Vänsterpartiets ledning av kulturnämnden 2011-2014 så satsade vi varje år nya resurser i miljonklasseen utöver den fulla pris- och lönekompensationen. Det betyder mer pengar till kulturen som gjorde det möjligt för oss att

  • kulturpraktik för unga på sommaren
  • uppstart av och kraftfulla satsningar på El Sistema i Malmö
  • bygga Panora en ny kvalitetsfilmsbiograf till Folkets Bio och en storsatsning på Filmen i Malmö med bland annat förstärkningar av skolbion
  • nytt akvarium på Malmö Museer
  • kraftiga satsningar på det fria kulturlivet
  • uppstart av Unga Teatern
  • Utökade öppettider och satsningar på alla våra bibliotek
  • nya satsningar på kulturhus och förstärkning av kulturplatser som Victoriateatern, STPLN; Moriska Paviljongen med mera

Vänsterpartiet är det enda partiet som sdatsar på kulturen i Malmö. Det är tråkigt men sanningen – alla andra partier skär ner på kulturen i olika omfattning. För den som älskar kultur och förstår dess värde i vårt välfärdsamhälle finns det därför bara ett val: att välja Vänsterpartiets budgetförslag.