Första gången många Malmöbor inser hur otillgängligt Malmö är är när de råkar ut för något som gör att de inte kan röra sig, äta eller tala på det sätt de är vana. Andra tar steget in i funkisvärlden den dagen de får ett barn med en funktionsnedsättning.

I Vänsterpartiets Malmö spelar det ingen roll vad du heter, var du bor, vad du tjänar, var du kommer ifrån eller hur din funktionsförmåga är. Malmö ska fungera lika bra för alla. När jag lämnar mitt barn på förskolan så ska grinden gå att öppna om jag sitter i rullstol. Min dagliga verksamhet ska berika mitt liv och jag ska träffa personer som känner mig och vet hur jag kommunicerar. När jag ansöker om personlig assistans blir jag bemött med respekt, inte ifrågasatt. Jag har rätt att bo med personer som har samma intressen som jag, inte bara har samma diagnos.

För alla Malmöbor har rätt till ett hem, inte bara en bostadsadress anmäld till Skatteverket. För oss Vänsterpartister är bostaden en grundläggande social rättighet. Rätten till en bostad är stadgad i såväl FN’s konvention om mänskliga rättigheter som i svensk grundlag. I budgetförslaget står ”alla äldre efterfrågar inte samma typ av boende” men hur personer med funktionsnedsättningar vill eller inte vill bo det kan jag inte läsa en rad om. Vad jag däremot vet är vad den styrande minoriteten understödd av miljöpartiet tycker; De ser inga problem med samlokaliserade LSS-boenden eller att upphandla privata LSS-boenden och låta företag göra vinst på vår gemensamma välfärd. I Vänsterpartiets Malmö är det Malmö stad som bedriver LSS Bostäder i egen regi och därmed garanterar en god insyn i verksamheten och hög kvalitet för den som bor i en LSS Bostad.

Snart kan vi ha Malmöbor med funktionsnedsättningar vars hem kan försvinna med nästa upphandling. Är det ett tryggare Malmö? I mars stod jag i den här talarstolen och frågade Socialdemokraterna varför de gick emot sina egna vallöften och ville utöka de privata alternativen. Dagen efter röstade de igenom en upphandling utan protest. Eller faktiskt utan att i princip säga ett ord i sakfrågan.

”Planeringen av staden ska ske för och tillsammans med de som bor och verkar i den” går att läsa i budgetförslaget – så bra tänker jag. Vi Vänsterpartister håller med den styrande minoriteten när de skriver så. Då vet vi också att de svar från remissen kring framtida inriktning för planering och byggande av LSS-bostäder som just nu är ute hos våra brukarorganisationer kommer att ge stor tyngd för hur våra LSS-boenden planeras i framtiden.

I Vänsterpartiets Malmö byggs nämligen LSS-boenden efter socialstyrelsens rekommendationer och utifrån brukarorganisationerna input – inte utifrån att byggrätten råkar godkänna ett flervåningshus.

LSS är en rättighetslagstiftning. Det förpliktigar. Till skillnad från socialtjänstlagens skäliga levnadsvillkor så talar vi här om goda levnadsvillkor. Det jobbiga med att lämna på förskolan är kampen att få på min fyraåring overallen i hemma hallen, inte den där grinden in på förskolan. Jag längtar efter min dagliga verksamhet. Mina personliga assistenter är mina förlängda armar som jobbar på just mitt uppdrag så att min funktionsnedsättning kompenseras och jag kan vara fullt delaktig i samhället. Mitt LSS-boende är aldrig i första hand inte någons arbetsplats, det är mitt hem.