På medlemsmötet den 10 december ska vi välja en person som ersättare i Malmö stads funktionsstödsnämnd.

Det är därför dags att nominera den du vill se som ersättare för Vänsterpartiet Malmö i denna nämnd!

Nämnderna har flera uppgifter och bland annat så beslutar de i frågor som rör den egna förvaltningen, beslutar i frågor som rör nämnden enligt lag eller annan författning, hanterar ärenden kommunfullmäktige har delegerat till nämnden och bereder kommunfullmäktiges ärenden.

Som vänsterpartist i en nämnd är det vårt gemensamt beslutade politik som du ska följa och driva. Du har ett ansvar att vara uppdaterad på vår politik och utifrån det är det din uppgift att granska handlingar och föreslå beslut eller förändringar i föreslagna beslutsunderlag.

Nämndsmötena sker ungefär en gång i månaden. Förutom det tillkommer tid för förberedelser inför mötena och du förväntas också delta på Vänsterpartiet Malmös stora fullmäktigemöte där alla med uppdrag i kommunen träffas.

Förhandsnomineringsstopp är den 6 december.

För att nominera mailar du: namn på den du nominerar (det kan vara dig själv), vilken nämnd du vill nominera personen till och gärna en kort motivering till: valberedningmalmo@vansterpartiet.se

Om du har frågor om vad uppdragen innebär eller hur valprocessen går till är du välkommen att kontakta valberedningen som hjälper dig att få svar på dina funderingar.