Malmö är en fantastisk stad, det är den, jag är själv född och uppvuxen här och har fått se hur staden har vuxit och förändrats, mycket till det bättre. Men Malmö kunde varit så mycket bättre!

I dag så kämpar staden med orättvisor, segregation och fattigdom. Sveriges fattigaste barn bor i Malmö, vi har barnfamiljer som står utan hem. Utav den enda anledningen att det är för dyrt att bo i Malmö. Bostaden har blivit en handelsvara och bristen på politisk handling är tydlig.

I Vänsterpartiets Malmö är alla välkomna, i Vänsterpartiets Malmö kan en födas, växa upp, utbilda sig och bo kvar och vara verksamma under hela sitt liv tillsammans med Malmö.

I Vänsterpartiets Malmö finns det inga fattiga barn och familjer utan bostad.

I Vänsterpartiets Malmö spelar det ingen roll var i staden vi bor.

I Vänsterpartiets Malmö växer vi tillsammans.

Vi vänsterpartister tycker att det är viktigt att du som människa ska mötas med respekt och förståelse för just din livssituation.

I Vänsterpartiets Malmö har varje Malmöbo möjlighet att påverka sin egen situation, sin arbetsplats och vårt gemensamma samhälle. Detta gör vi genom att satsa på förskola och skola där alla barn ges möjligheter till ett gott liv.

I Vänsterpartiets Malmö är jämställdhet och jämlikhet grundläggande för att demokratin ska fungera. Alla människors lika värde genomsyrar alla beslut och alla handlingar.

Vi vill sätta fokus på frågor som maktfördelning, ekonomiska orättvisor, arbetsfördelning i hemmet och alla former av förtryck och våld mot kvinnor.

Feminism är vägen mot jämställdhet, och i ett vänsterpartistiskt Malmö genomsyrar feminismen allt.

När vi satt med i styret såg vi till att satsa på att kommunen skulle vara jämställd likväl mot alla medborgare som medarbetare. Malmö imponerade både nationellt och internationellt med sin satsning på jämställdhetsintegreringen. Malmö Stad gick i bräschen med sitt jämställdhetsarbete. Men vad hände? Malmö skulle vara en jämställd stad 2020, det målet är vi långt ifrån att nå. Vad hände med jämställdhetsintegreringen? Vad hände med allas lika rättigheter, möjligheter oavsett kön? Vad hände?

I ett Vänsterpartiets Malmö planerar vi staden utifrån alla medborgare, en grön stad med färre eller inga bilgator och fler välplanerade cykelstigar som är anpassade för såväl barn på cykel som cykelpendlande vuxna. Vi satsar på lokaltrafiken, då vi vet att det är flest kvinnor som åker kollektivt,

I Vänsterpartiets Malmö ska jag, och andra som identifierar sig som kvinnor, inte behöva fundera över vilken tid på dygnet vi går ut, vad vi har på oss, vad vi eventuellt har druckit eller huruvida/hur många sexuella relationer vi haft.  För att, dels inte bli våldtagen och dels för att om det värsta skulle ske, att någon lyssnar och tror på dig.

Vänsterpartiet ökar stödet till kvinnojourer och ser till att feministiskt självförsvar är något alla tjejer/kvinnor kan delta i.

I ett Vänsterpartiets Malmö satsar vi på utvecklandet av 6 timmars arbetsdag, för att vi vet att det är framtiden.

I Vänsterpartiets Malmö arbetar vi stenhårt för att bekämpa hatbrott i alla dess vidriga former. Sexism, rasism, funkofobi och homofobi det är alla strukturellt hat, ignorans och okunnighet som får lov att frodas i ett samhälle där patriarkala maktstrukturer få sätta normen.

I Vänsterpartiets Malmö ser vi till att resurserna alltid finns för att skolan ska arbeta förebyggande med kunskap, för att kommun och polis ska kunna samarbeta mer och intensivare, där jämställdhetsintegrering tas på allvar.

Vänsterpartiet står alltid i första ledet för att kämpa emot negativa strukturer som delar in människor i oss och dom, som skapar fördomar och rädsla, som ger människor värde utefter fördomar om kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

I Vänsterpartiets Malmö bygger vi ett Malmö för alla tillsammans!