Vi hade en mycket fullmatad dagordning och många bra diskussioner under detta kvällsmöte och det känns att vi är igång för fullt!

Daniel Sestracjic och Mats Billberg Johansson från Zetkin Foundation var på besök för avstämning av arbetet och berättade bl a att Malmö gjorde en stor insats i EU-valet. Två utvecklingsprojekt är på gång utöver den tekniska utvecklingen av Zetkin: ett som kretsar kring att förbättra spridningen av kunskap kring Zetkin, samt ny hemsida. Det behövs fler volontärer, såväl tekniska som utbildare och kommunikatörer och styrelsen fick i uppgift att försöka hitta bra personer. Nätverksträff och seminarium om Zetkin arrangeras under Vänsterdagarna.

Joel Nordström presenterade en policy för finansieringen av anställda/aktivister som skickas på konferenser och denna antogs. Såväl heltidsanställda som övriga medlemmar skall i god tid ansöka till AU om trolig kostnad, tidsperiod samt varför utbildningen blir bra för just den personen. Samordningsgruppen skall informera utskott och arbetsgrupper om rutinerna samt skall styrelsen vara uppmärksam på att erbjuda utbildningar till de heltidsanställda.

Rörelsens röst i parlamenten: Richard presenterade principer för kontakt och samarbete med andra progressiva rörelser samt presenterade Nina Jakku och Sabrin Högelius ett underlag för rutiner för samverkan med andra rörelser. En levande lista av organisationer har initialt upprättats för besök och samarbete. Kommunalråd och gruppledare uppmanas att föreslå kommunala arbetsplatser för besök. På ett kommande styrelsemöte skall styrelsen, i mån av tid redan under hösten, diskutera hur förbindelsen skall vara mellan den parlamentariska gruppen och partiföreningens arbetsgrupper och utskott.

Samordningsgruppen presenterade sin rapport om läget i stadsdelar och utskott och det är varierande hur det fungerar i dag. Samordningsgruppen har haft möte med utskott/stadsdelar och en drivemapp har upprättats som skall vara tillgänglig för sammankallande, styrelse och arbetslag.

Miranda Borgkvist redogjorde för uppstarten av arbetet inför 1 maj 2020 och det beslutades bl a att kanske ha en kvällsaktivitet samt att gruppen skulle vara färdig med paroll och inriktning i februari. Finansieringen kommer att finnas i kommande budget.

Rapporten är skriven av Birgitta Ehlin.