Igår firade Malmö Stads funktionshinderråd 50 år och en av talarna var Vänsterpartiets Carin Gustafsson. Här kan du läsa hela hennes tal:

Mina damer, herrar och icke-binära.

Jag heter Carin Gustafsson och är aktiv i Vänsterpartiet här i Malmö och är ledamot i funktionshinderrådet, funktionsstödsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige.

När jag gick på gymnasiet, min dialekt till trots så ja det var på en gymnasieskola här i stan, gjorde Malmö stad någon sorts översyn av tillgängligheten och kom fram till att det saknades handikapptoaletter. Så då anlades det en sådan. På femte våningen utan hiss.

Utan att avslöja hur gammal jag är men det har gått viss tid sedan dess. Och Malmö stads tillgänglighetsarbete har gått framåt. Men vi som var på Manifestivalen i somras vet att idéen kring universell design inte sipprat ut överallt i kommunen än.

Och det är här ni kommer in. För det är era erfarenheter som Malmö stad måste lyssna på. Jag känner mig otroligt hedrad att stå och tala inför er här ikväll. Den kunskapen som finns i det här rummet är enorm. Så;

Fortsätt att ifrågasätta!

Fortsätt att kräva ett samhället fritt från diskriminering och tillgängligt för alla!

Fortsätt att organisera er för det är däri som er styrka ligger!

Ikväll firar vi funktionshinderrådets arbete under 50 års tid. Imorgon fortsätter kampen så att det inte behövs ett jubileum om 50 år utan då är tillgänglighetsfrågor väl integrerade i hela samhället.

Tack