Uppdatering. 2019-09-22: Val av nämndeman kommer inte att genomföras som planerats då den nämndeman som för närvarande innehar uppdraget sitter kvar.

På Vänsterpartiet Malmös medlemsmöte den 26 september ska ett fyllnadsval till nämndeman i tingsrätten genomföras. Valberedningen har beslutat att föreslå Karin Andersson att väljas till nämndeman.

Mer information om medlemsmötet finns här: Medlemsmöte 26 september

***

Valberedningen består av följande personer:

  • Kalle Eriksson
  • Linn Fristedt
  • Carlos Gonzáles
  • Olof Holmgren
  • Anfal Mahdi
  • Hodan Omar
  • Maria Persdotter
  • Gunnel Suneson (sammankallande)
  • Hanna Thomé

Valberedningen nås på valberedningmalmo@vansterpartiet.se. Arbetsordning för valberedningen finns här.