Mitt i sommaren, onsdagen den 24 juli hade vi styrelsemöte. Något färre än vanligt deltog, men ett beslutsmässigt möte kunde ändå hantera ett stort antal frågor, med ett särskilt fokus på organisering. Vi fick besök av gruppen för organisationsöversyn som tillsatts på årsmötets uppdrag för att utvärdera hur vi bättre kan ta till vara på våra 2000 medlemmar. Gruppen fick redovisa vad man gjort hittills och hur man planerar att lägga fram förslag under hösten och inför årsmötet. Under våren och sommaren har man främst fokuserat på att samla in kunskap om hur organisationen ser ut idag, och arbetet går nu in i nästa skede med att arbeta fram förslag på eventuella förbättringar.

Vi hade också besök av vår biträdande partisekreterare och Malmö-kamrat Hanna Gedin, som ville höra V Malmös tankar kring hur vi bättre kan bygga vår egen rörelse tillsammans med andra, utifrån den centrala verksamhetsplan som lyfter fram rörelsebygge som ett fokusområde under mandatperioden. I Malmö har vi jobbat mycket med detta och ligger på många vis i framkant inom Vänsterpartiet, vilket ålägger oss dels att dela med oss till andra delar av partiet, men också att fortsätta utvecklas och inte stagnera. Det blev en bra diskussion och Hanna fick med sig flera idéer till Stockholm.

På samma tema behandlade vi sedan frågan om stadsdelsorganisering, ytterligare något som lyfts fram i vår verksamhetsplan. I planen står bland annat att “vi behöver arbeta mer långsiktigt på att etablera vår förankring i Malmös yttre stadsdelar med hyresrätter, där sossarna idag är väldigt starka” och att detta ska inledas i form av ett pilotprojekt i en stadsdel. Vi tog fram en plan för hur vi ska välja det område där vi tror att vi har bäst potential att förverkliga verksamhetsplanens uppdrag, så att projektet kan inledas under hösten.

Mötet behandlade också höstens studier, vårt deltagande på Minnesdagen för avskaffandet av den transatlantiska slavhandeln 9 oktober, samt sammanslagningen av Folkviljan och Menander som genomförts under våren.

Rapporten är skriven av ordförande Richard Olsson. Nästa styrelsemöte är den 15 augusti.