Sommarlov och semestertider börjar lida mot sitt slut och på Vänsterns Hus samlades styrelsen den 15 augusti 2019 18-21 och hade ett mycket givande möte.

Inledningsvis fick samtliga ledamöter på mötet göra en snabb genomgång av läget av olika tilldelade arbetsuppgifter. Vi ligger bra till och utifrån verksamhetsplanen ligger styrelsen också bra till.

Flera viktiga frågor avhandlades, såsom uppmärksammandet av Novemberpogromen som hålls den 9 november. Det beslutades att vi ska sträva efter att samarbeta med judiska föreningar och organisationer som arbetar mot antisemitism och rasism.

medlemsmötet den 19 augusti 2019 kommer den tillfälliga tjänsten som politisk sekreterare att tillsättas. Styrelsen ska föreslå en kandidat, och detta förbereddes på mötet. Det var mycket glädjande att vi hade fler sökanden än förväntat och att samtliga var mycket kvalificerade samtidigt som detta givetvis gjorde valet svårt. Styrelsen beslutade att föreslå Busi Dimitriu till tjänsten.

Vi beslutade om nya firmatecknare då vår tidigare politiska sekreterare Lisa Claesson valt att gå mot nya utmaningar inom distriktet. Firmatecknare, var och en för sig, är Anders Skans, Miranda Borgkvist, Richard Olsson och Tove Karnerud.

På kongressen 2020 ska partiet anta ett nytt partiprogram och detta partiprogram kommer att gå ut i remiss för att ge samtliga medlemmar möjlighet att påverka innehållet i detta. En första remissversion väntas nu i augusti och ett slutgiltigt förslag i december. Deadline för att ge synpunkter på det första utkastet är den 14 oktober 2019. Styrelsen för Vänsterpartiet Malmö beslutade bl.a. att styrelsen kommer att ta fram ett förslag på remissvar som kommer att behandlas på ett extrainkallat medlemsmöte den 14 oktober 2019 (mer information om detta kommer). Det kommer att hållas i workshops för alla medlemmar om hur man skriver motioner.

Indelningen av våra stadsdelsgrupper diskuterades, eftersom detta är något som lyfts fram i verksamhetsplanen. Det beslutades att inte vidta några åtgärder i dagsläget gällande indelningen av stadsdelsgrupperna detta då vi inväntar den analys som organisationsöversynsgruppen arbetar med.

Allt som allt, goda diskussioner och produktivt möte!

Rapporten skrevs av Patricia Escalante