Klimatet kan inte vänta, vi måste växla upp omställningen genast. Det handlar inte längre om individuella livsstilsval utan om att politiken måste göra det svårt att välja fel och lätt att välja rätt, både genom piskor och morötter.

Bil- och lastbilstrafiken är ett av de områden som har kommit att utgöra en stark norm i våra städer under de senaste 50 åren. Städer är idag byggda för att ge plats åt bilar och lastbilar på bekostnad av cykel, gång, lek, parker, djurliv och mycket annat. Visst måste vi transportera saker, men vi måste inte köra runt så mycket fordon med motorer för att flytta människor och saker som vi gör idag. Bilnormen har tagit plats i våra hjärnor till den grad att det är svårt att föreställa sig en stad där bilarna inte dominerar rummet, luften och ljudmiljön. På sin höjd kan vi diskutera elbilar – men även dessa för med sig trafikfaror, kräver utrymme och sprider plastpartiklar genom däck och asfaltslitage.

Malmö är ingen stor stad till ytan. Kompakt och med få parker inne i staden. Men de rofyllda miljöerna är få. Bullret i staden kommer främst från trafiken – både tung trafik och personbilar. Fyra av de stora grönområdena i staden, Pildammsparken, Bulltofta, Lernacken och Lindängelund, ligger intill stora trafikleder. Motortrafiken inklusive elbilar skadar inte bara på kort sikt genom olyckor och dålig luft, utan även på längre sikt genom buller och förslitning av däcken som kommer ut i vattendragen och i Öresund.

Buller är inte bara en fråga om tycke och smak, utan en hälsofråga av stor dignitet. Kroppens stresshormoner ökar i mängd och aktivitet under alla dygnets timmar om vi har buller omkring oss, sömnen som är avgörande för återhämtning och immunförsvar påverkas, och även social interaktion i utemiljöer såsom lek, tal och upplevd trygghet påverkas av störande ljud.

Även luften påverkas av trafiken. 60 barn i Malmö har diagnostiserats med astma bara det här året, och forskningen visar tydligt att luftkvalitén är en starkt bidragande faktor.

Inom Malmö stad skrivs ett antal olika intiativ och planer för att förbättra miljön, men ingen av dem vågar utmana den största miljöboven – trafiken. Förslaget om att införa miljözoner för personbilar röstades ner med motivering att det skulle hindra bilisternas frihet. Men alla vi andra då, har inte vår frihet ett värde?

Vi vill påbörja utvecklingen mot en stad där cykel, gång och kollektivtrafik är normen och motorfordonstrafik undantagen. Den utvecklingen kan inte bara ske med hjälp av stöd till cyklande och bättre bussar (även om detta förstås är bra), utan måste även angripa det riktiga problemet, bilarna.

En bilfri stad är möjlig!!

 

Sanna Lundberg (V), ledamot i Tekniska nämnden