På dagens kommunfullmäktigemöte ändrade sig mittenstyret och biföll ett tillskott till Arbetsmarknads- och socialnämnden, i enlighet med Malmövänsterns yrkande i kommunstyrelsen. 

Kommunalrådet Emma-Lina Johansson höll i samband med ärendet ett anförande, här kan du läsa det i sin helhet.

I den ekonomiska prognosen beräknas årets överskott för Malmö stad bli 625 miljoner kronor, det är alltså 428 miljoner kronor mer än budget. Frågan är ju vad man väljer att göra med alla dessa pengar. 428 miljoner kronor.

Vi i Vänsterpartiet tycker att det är bra att budgeten justeras för ett antal nämnder nu när det finns ett överskott att fördela. Det gäller bland annat att täcka upp uteblivna statsbidrag för bemanningen av äldreomsorg och bidrag till fritidshem och lågstadiesatsningen.

Med en mittenregering som styr på en högerbudget så dras i bägge fallen bidragen från staten in i år.

Det är också oerhört glädjande att mittenstyret här i Malmö nu också valt att kompensera även arbetsmarknads- och socialnämnden för sitt stora underskott.

Pengarna flödar oftast när det gäller företag som kan tjäna pengar, på svindyra andrahandskontrakt till barnfamiljer, på skolorna ungarna går i, på vård av barn och äldre – men när det kommer till vår egen sociala verksamhet och det förbyggande arbetet vrids kranarna oftast av direkt.

Om vi på riktigt ska komma till bukt med ojämlikheten, med segregationen, med kriminaliteten så måste vi också göra något för att förbättra det socialt förebyggande arbetet, skolan, vården av våra unga och boendesituationen för barnfamiljer.

Vi i Vänsterpartiet yrkade på kommunstyrelsen på att arbetsmarknads- och socialnämnden – som har ett prognostiserat underskott på 40 miljoner kronor – borde bli kompenserade. Att använda 10 % av det extra överskottet, för att säkerställa det livsviktiga sociala arbetet som utförs i den här staden är ett litet pris att betala. Tyvärr var vi de enda som röstade för det yrkandet på kommunstyrelsen, men det är som sagt glädjande att se att styret nu har ändrat sig i frågan.

Arbetsmarknads- och socialnämnden dras med det här underskottet, bland annat för att fler unga far illa, än vad som budgeterats vid årets start.

Fler unga människor behöver omsorg från staden än vad man räknat med när pengarna fördelats.

Vi i Vänsterpartiet skulle helst se att de här 428 miljonerna används för att de facto se till att inget barn vräks från sin bostad, använd det för att öka jämlikheten och minska segregationen i den här staden, använd pengarna för att öka det sociala stödet och förebygga kriminalitet och hopplöshet. Använd pengarna där de faktiskt behövs och se till att arbetsmarknads- och socialnämnden får mer resurser.

Barn far illa i Malmö. Barn är hemlösa i Malmö. Unga saknar framtidshopp i Malmö, unga skjuts på våra gator, ett överskott är inget att stoltsera med i den kontexten.

Vi i Vänsterpartiet anser att kommunfullmäktige ska stoppa detta slöseri med resurser – för ja, det är precis vad det är. Ett slöseri med samhälleliga resurser, ett slöseri med kunskap, med kraft, med möjligheter och med drömmar – det är bra att då välja att istället kompensera arbetsmarknads- och socialnämnden för sitt underskott, men vi hoppas på mer.

Vi vill inte se fler nedskärningar på insatser till de mest utsatta barnen och ungdomarna.

Vi vet alla att tidigare och tillräckliga insatser gör att vi stoppar både mänskligt och ekonomiskt lidande framöver. Att lägga pengar på hög i kommunens kassakista när vi har barn inom socialtjänsten som far illa är faktiskt inte försvarligt.

Jag skulle ha yrkat bifall till vår reservation, men eftersom mittenstyret har reviderat sitt förslag i enlighet med vår reservation, så yrkar jag bifall till det reviderade förslaget.