Omkring månadsskiftet maj/juni hade styrelsen två möten. Den 29 maj hölls ett extrainsatt styrelsemöte (enligt beslut på föregående möte) med anledning av att en av våra politisk sekreterare sagt upp sig för att istället börja arbeta för distriktet, och styrelsen behövde överväga bästa vägen framåt.

Det har varit fler förändringar än vanligt i arbetslaget under det senaste året (inte minst direkt efter valet i höstas). Under året pågår dessutom flera parallella utvecklingsprojekt i organisationen. Det innebär en ny situation för arbetsledningen. Det extrainsatta mötet valde att utlysa en kortare tillfällig tjänst under hösten för att de processer som pågår ska kunna komma lite längre, och att den “vanliga” politisk sekreterartjänsten som sträcker sig till 2022 istället börjar i januari 2020, och väljs på medlemsmötet i december 2019.

Den 3 juni hölls sedan ett ordinarie styrelsemöte, som behandlade en större bredd av frågor.

Mötet beslutade bland annat hur vi ska göra med Vänsterdagarna, som arrangeras i Göteborg den 1-3 november. Styrelsen kommer att utse en delegation som får kostnader ersatta, men det är självklart möjligt även för andra att åka (om man betalar själv). Den som vill åka och få sina kostnader ersatta kan nu ansöka om det, och styrelsen väljer sedan bland dessa. Läs mer och ansök på hemsidan

Vi diskuterade även kring vårt arbete med underhåll och utveckling av Vänsterns hus, våra lokaler på Nobelvägen 51. Beslut fattades om allt från mindre förbättringar (ta bort murgröna, sätta in belysning i garaget) till större strategiska frågor (att utreda finansiering för alternativa lokaler på lång sikt).

Styrelsen antog på mötet också tillägg till den centrala policyn mot sexuella trakasserier. Policyn innebär bland annat att två personer varje år ska vara kontaktpersoner i frågan, och att den som får höra om något ärende i normalfallet ska meddela någon av dessa. Policyn slår även fast att information ska hållas till så få som möjligt, och aldrig får spridas utan källans medgivande. För året valdes ordförande Richard Olsson och vice ordförande Elisavet Johansson Tziampazis till kontaktpersoner vid sexuella trakasserier.

Styrelsemötet fick en genomgång av föreningens ekonomi och budgetprognos för året, som ser god ut, samt genomförde en utvärdering av 1 maj och fick en rapport från AU om planen för sommaren.

Slutligen beslutades att den organisatörsutbildning som verksamhetsplanen slagit fast ska genomföras under 2019 kommer bli lite mindre än vi tidigare tänkt oss, men att vi istället under hösten inleder ett samarbete med Kvarnby Folkhögskola om en ännu större utbildning under 2020.

Den här rapporten är skriven av Richard Olsson.