I onsdag hände det som vi har fruktat sedan i höstas. Privatiseringen inom LSS är nu ett faktum. Socialdemokraternas svajande svar om “vi vill utreda” ledde dem till att totalt kapitulera inför både Liberalerna och den samlade blå-bruna oppositionen och gå emot sitt eget vallöfte om att stoppa vinstjakten i skola, vård och omsorg.

Som enda parti röstade Vänsterpartiet emot det förslag som initialt kuppades fram av Miljöpartiet; efter att en regionchef på ett vårdföretag lämnat in ett medborgarförslag om att upphandla LSS boenden i Malmö kommun och därmed fått fri tillgång till att göra reklam för sin affärsidé inför funktionsstödsnämnden.

Vi vänsterpartister anser att bostad med särskild service enligt LSS (oavsett personkrets) skall hanteras av Malmö kommun i egen regi. Att privata företag ska göra vinst på vår gemensamma skattefinansierade välfärd anser vi är avskyvärt.Privata bolag har sämre villkor för anställda och jakten på vinst leder till sämre kvalitet för brukarna. Vinst som görs, återinvesteras inte i verksamheten utan går till aktieutdelningar, uppköp av andra verksamheter och VD-löner. Kvinnors underavlönade arbete ger vinster åt ägarna, som för det mesta är män. Funktionsstödsförvaltningen har vid ett upprepat antal tillfällen noterat brister i kvalitet inom den egna förvaltningen men insynen och åtgärderna i privata bolags arbete med t.ex. kvalitet, kompetensutveckling och rekrytering är allt som oftast betydligt mer bristfällig.

Enligt Kommunals rapport ”Så mycket bättre” (2018) https://www.kommunal.se/sites/default/files/sa_mycket_battre_2018_webb.pdf har anställda inom Kommunals avtalsområde hos privata utförare lägre löner, lägre personaltäthet, lägre andel tillsvidareanställda, fler deltidstjänster och färre med rätt kompetens jämfört med offentlig sektor. Personal upplever sig mindre nöjda, ha mindre inflytande och vara mindre motiverade på sitt arbete.

För Vänsterpartiet är det helt ofattbart att rösta igenom en privatisering; Vänsterpartiets ambition är istället en förbättrad arbetsmiljö med högre grundbemanning, trygga anställningar, heltid som norm, arbetstidsförkortning, god kompetensutveckling och mer inflytande på arbetsplatsen för arbetstagarna. Försämrade villkor för arbetstagarna kommer att leda till försämringar för alla de Malmöbor som bor på LSS Boende. Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i svensk grundlag. Men nu införs risken att en Malmöbos hem eller personal kan försvinna vid en upphandling. Det är knappast något som främjar goda levnadsvillkor!

Kommunal drev ärendet till central förhandling där de förklarat sig oeniga med Malmö stad; Kommunal vill inte se någon privatisering av LSS-boenden och Vänsterpartiet backar dem till fullo. Socialdemokraterna däremot röstade utan minsta tvekan ja till att upphandla. Vänsterpartiet kan därför, sorgligt nog, igen konstatera att vi är det enda partiet som för en socialistisk politik för att utjämna ojämlikheterna i Malmö stad.

Så, hur känns egentligen det här beslutet i hjärtat på er, Socialdemokraterna? Ni vet det där som dunkar i bröstet, är rött och i alla fall en gång i tiden satt till vänster på er? Vilken magkänsla ledde er till att rösta för att upphandla LSS-boenden? För jag blir bara illamående.