Idag har Vänsterpartiet deltagit i manifestationen för att uppmärksamma IDAHOT 2019, arrangörer var Idahot-kommittén.

Kommunalrådet Emma-Lina Johansson var en av talarna, här kan du läsa hennes tal i sin helhet (det talade ordet gäller).

 

Vänner,

Jag heter Emma-Lina Johansson och är kommunalråd för Vänsterpartiet i Malmö. Jag är oerhört stolt över att få stå här tillsammans med er idag.

Vi har samlats här idag för att vi måste, för att vi kan, för att vi tillsammans kräver rätten till våra kroppar,

rätten till vår sexualitet,

rätten till att må bra både fysiskt och psykiskt,

rätten till frihet att själva bestämma hur vi vill leva våra liv

Vi har samlats för att vi inte tolererar eller accepterar det ifrågasättande och förtryck vi utsätts för, bara på grund av dem vi är.  

 

IDAHOT-dagen är en otroligt viktig dag.

Runt om i världen förtrycks och dödas människor p.g.a. sin könsidentitet, uttryck eller sexuella läggning.

 

Våra rättigheter skiljer sig mycket åt bara mellan olika länder i Europa.  

Säkerheten för hbtqia+-aktivister har på flera håll i Europa försämrats och risken att utsättas för våld har ökat.

Från flera länder rapporteras angrepp på hbtqia+-personers yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet.

Sverige har inte levt upp till någon av de tre rekommendationer ILGA Europa gav i sin förra Annual Review.

På grund av det kan asylsökande hbtqia+-personer inte garanteras sina rättigheter och transpersoner har fortfarande inte någon möjlighet att själva bestämma över sina liv och kroppar.

Våra liv är en kamp både nationellt och internationellt. Det är en kamp på liv och död, en kamp som måste inkludera alla och skapa allianser.

Den bygger på solidaritet och en vision om att en annan värld är möjlig.

En värld där alla har samma rättigheter, en värld där alla är fria från förtryck.

När högernationalister och fascister breder ut sig i Sverige, i Europa, i hela världen och marscherar in i våra parlament protesterar vi, demonstrerar vi och står upp för våra syskons rätt att leva och leva sina liv som de vill.

Vi gör det för att vi måste och vi gör det för att vi kan.

Om 9 dagar är det val till Europaparlamentet, vi måste och kan se till att begränsa deras makt över våra liv, över kroppar, över gränser. Rasismen, kvinnohatet och hbtqia+-fobin är det de har gemensamt, oavsett om de finns i Sverige, Ungern eller Brasilien – vi kommer att göra allt i vår makt för att inte låta dem vinna.

Vår historia vittnar om styrka, mod och kärlek.

Vår kamp bygger på lojalitet, solidaritet och gemenskap.

Att få vara en del av den är större än allt. Ingen är fri förrän alla är fria.

Tack