På medlemsmötet den 8 maj ska Vänsterpartiet Malmö välja en politisk sekreterare under resterande mandatperiod. Tjänsten har ett fokus på organisation och medlemsarbete.  

Tjänsten utlystes i mars och sista ansökningsdag var 21 april.

Valberedningens förslag

Politisk sekreterare

Valberedningen föreslår Miranda Borgkvist till tjänsten som politisk sekreterare.

Övriga sökanden

Övriga sökanden presenteras innan medlemsmötet den 8 maj.

Styrelsen för Malmö Live Konserthus AB

Valberedningen föreslår Daniel Sestrajcic som ordinarie ledamot och Lisa Stolpe som suppleant.

 

Dahlgrenska stiftelsen

Valberedningen föreslår Showan Shattak till Dahlgrenska stiftelsens styrelse.

 

Mer info om medlemsmötet 8 maj finns här.