Söndag 10 mars hade styrelsen ett förmiddagsmöte. På det mötet antog vi en tidsplan för hela året, med både styrelsemöten och medlemsmöten. Datumen för årets alla medlemsmöten kommer upp på hemsidan inom kort.

Nästa medlemsmöte är den 14 mars. Då kommer vi behandla EU-valet, samt tillsätta en vikarierande politisk sekreterare och en arvoderad organisatör för ringningar i samband med 1:a maj och EU-valet. Som politisk sekreterare fram till mitten av juni föreslår styrelsen Olof Holmgren. Förslaget på ring-organisatör kommer att komma dagen innan medlemsmötet. Ringningen i EU-valet finansieras till stor del av distriktet.

Styrelsen valde också en valledning besående av Joel Nordström, Richard Olsson, Tove Karnerud, Sabrin Högelius, Amalia Bartholdsson, Jens Börjesson, Sara Capion, Mirjam Katzin och Ana Maria Stuparich Clementi. De fyra första är från styrelsen, Amalia är från arbetslaget och de övriga är aktivister från andra håll i partiföreningen. Arbetslaget är adjungerade på alla möten när de kan och vill.

I april är det ett lokalt omval i Falun och V Falun har en insamling för att finansiera sin valkampanj. I september var de en ynka röst från ett ytterligare mandat och nu vill de göra en vänstersuccé. Det skulle så klart gynna hela partiet om V går framåt stort i ett val drygt en månad innan EU-valet. Styrelsen bestämde därför att bidra till Faluns valinsamling med 5000 kronor. Du som vill bidra som privatperson eller bara följa insamlingen kan göra det i deras facebook-event (tillgängligt även om du inte har Facebook).

På mötet gick vi också igenom partiets centrala riktlinjer vid sexuella trakasserier och diskuterade lokala tolkningar av den. Vi såg en möjlighet att lyfta policyn någon gång på ett medlemsmöte i samband med diskussioner kring internfeministiskt arbete på ett större plan.

Styrelsen fick rapport från gruppen som ordnar med uppmärksammandet av Nakba – den stora katastrofen, bland annat kommer det vara en manifestation den 12:e maj.

I övrigt gick vi igenom en ny typ av beslutsuppföljning, rapport från Zetkin Foundation samt planerade förfarandet av utlysningen av den nya politiska sekreteraren (efter Daniel Diaz som hade sin sista arbetsdag fredagen den 8:e maj).

Vi gjorde inte någon utvärdering av internationella kvinnodagen utan sparade det till vårt nästa styrelsemöte i slutet av mars. Som vanligt går det bra att höra av dig till någon i styrelsen om det är något du undrar över!

Rapporten är skriven av Tove Karnerud, styrelsen.