På onsdagkvällen den 27 mars höll vi styrelsemöte. Många av de frågor som behandlades var sådana som styrelsen beslutat på internatet i februari att ta upp så snart som möjligt och som förberetts av kamrater i styrelsen sedan dess.

En stor diskussion handlade om Zetkin Foundation, som vuxit väldigt mycket under 2018. Zetkin Foundation är ett aktiebolag som ägs av Vänsterpartiet Malmö, med främsta uppgift att utveckla, sprida och förvalta organiseringsverktyget Zetkin som vi byggt själva. Zetkin Foundations styrelse väljs av V Malmös medlemmar på årsmötet precis som partiföreningens styrelse. Daniel Sestrajcic som är ordförande i Zetkin Foundation närvarade på punkten, som handlade mycket om hur strukturerna för verksamheten och kommunikationen mellan organisationerna ska se ut framöver.

Inför mötet hade styrelsen genomfört en inventering av vilka grupper i partiföreningen som är aktiva i nuläget. Genom en enkät fick styrelsen information om de ca 20 grupper* som har någon form av kontinuerlig aktivitet idag. Vårt sätt att organisera mycket aktivitet i arbetsgrupper på det här sättet är ganska unikt för oss i Malmö och något som både kräver en hel del arbete, men också skapar plats för många fler att engagera sig på ett sätt de trivs med.

En grupp som vi fokuserade lite extra på det här mötet var medlems- och studieutskottet, som anordnar studier för alla i partiföreningen, inte minst våra nya medlemmar. Ett antal styrelsemedlemmar tog på sig att jobba för att stärka upp det studiearbete som utskottet bedriver och utveckla det ytterligare. Framöver kommer styrelsen arbeta med att förbättra strukturer och förutsättningar för alla grupper utifrån de uppdrag som beskrivs i verksamhetsplanen, och i maj återkommer vi till punkten.

I verksamhetsplanen beslutades att en grupp ska tillsättas under året för en större organisationsöversyn. Den senaste månaden har det varit möjligt för alla medlemmar att nominera personer för att ingå i den här gruppen. På styrelsemötet valde vi “Gruppen för organisationsutveckling” bestående av Anders Neergaard, Birgitta Ehlin, Göran Sevelin, Linda Eriksson Försti, Mats Billberg Johansson, Pål Brunnström, Rena Baledi, Sara Capion och Shifte Mosalli. Styrelsemötet formulerade även ett uppdrag till gruppen, som kommer att ha sitt första möte inom kort och ska rapportera tillbaka till styrelsen för första gången i sommar.

En stående punkt på varje styrelsemöte de kommande månaderna är den om EU-valet. Valledningen rapporterade kort och styrelsen fattade beslut i en budgetfråga och om målsättningar för valrörelsen. Vi ska röstmaximera, fokusera särskilt på ett område utanför centrala Malmö där vi har potential att växa, öka vårt medlemsantal och engagera många medlemmar i kampanjen. Vilket geografiskt område som får särskilt fokus lämnades till valledningen att besluta. Genom främst olika samarbeten med Skåne-distriktet och partiet centralt har valledningen kunnat utöka vår budget för EU-valet, som ska behandlas särskilt på nästa styrelsemöte.

Styrelsen valde också en fjärde firmatecknare (kassören Tove Karnerud) samt justerade schemat för AU. Styrelsens arbetsutskott (AU) ses mellan styrelsemöten och tre av fem platser skiftas under året mellan de styrelsemedlemmar som vill, enligt ett fastslaget schema.

Sist men inte minst fick vi en rapport från gruppen bakom arrangemanget på internationella kvinnodagen 8 mars, en fantastiskt lyckad dag trots kyla och stormvarning. Styrelsen antog en kort policy för representation vid våra arrangemang, något som vi alltid kan bli bättre på.

Vill du komma i kontakt med styrelsen? Hör av dig till någon av oss eller maila till malmo@vansterpartiet.se.

* De grupper som konstaterades aktiva var Antirasistiska utskottet, Arabiska vänstern, Bokcirkeln, Bostadsutskottet, Centrums stadsdelsgrupp, Fackliga utskottet, Feministiska utskottet, Fixargruppen, Folkviljan-redaktionen, Kirsebergs stadsdelsgrupp, Kulturutskottet, Medlems- och studieutskottet, Miljöutskottet, Organisationsutskottet, Poeten på Hörnet-gruppen, Rosengårds stadsdelsgrupp, Södra Innerstadens stadsdelsgrupp, Västra innerstadens stadsdelsgrupp och Vänsterns Interreligiösa Grupp (VIG). Därutöver ett antal tillfälliga grupper, såsom valledningen, 1 maj-gruppen och 8 mars-gruppen (nyss avslutad för i år).