Vänsterpartiet Malmö söker en ledamot och en suppleant till Malmö Live Konserthus AB samt en ledamot i Dahlgrenska stiftelsen. Sista ansökningsdag är den 21 april.

Styrelsen för Malmö Live Konserthus AB – 1 ordinarie ledamot, 1 suppleant

Konserthuset Malmö Live drivs av Malmö Live Konserthus AB, ett helägt dotterbolag till Malmö stad och bedriver konsertverksamhet med bidragsstöd av Malmö stad, Region Skåne och staten.

Dahlgrenska stiftelsen – 1 ordinarie ledamot

Dahlgrenska stiftelsens ändamål är att ekonomiskt stödja i Malmö bosatta rörelsehindrade eller på annat sätt handikappade och långvarigt sjuka personer, som av stiftelsens förvaltande organ befinnes vara i behov av dylikt stöd. Jämväl andra personer, som ej genom eget arbete kan få sin fulla bärgning och som är i behov av ekonomiskt stöd, kan ifrågakomma vid tilldelning av bidrag.

Upplysningar

Valet förrättats på medlemsmötet den 9 maj.

Om du har frågor om vad uppdraget innebär eller hur valprocessen går till är du välkommen att kontakta valberedningen som hjälper dig att få svar på dina funderingar. Du når oss på valberedningmalmo@vansterpartiet.se.

Ansökan

För att nominera mailar du: namn på den du nominerar (det kan vara dig själv) och gärna en kort motivering till: valberedningmalmo@vansterpartiet.se.

Förhandsnomineringsstopp är den 21 april. Vi vill alltså ha din nominering/ansökan senast den 21 april.

Valberedningen har också utlyst följande poster:

En tjänst som politisk sekreterare. Läs mer om det här.

Uppdraget som nämndeman i tingsrätten. Läs mer om det här.