I dagarna har vi kunnat läsa rapporter om hur den styrande minoriteten i Malmö väljer att ta ut över 133 miljoner i vinst från Malmö Kommunala Bostadsbolag (MKB) för att finansiera övrig verksamhet i staden. Idag landade informationspunkten på kommunstyrelsens bord. Här kan du läsa det särskilda yttrande som lämnades av Vänsterpartiet:

Det kommunala bostadsbolaget (MKB) går med vinst. Malmö stad är ägare av bolaget och genom Malmö Stadshus AB har det nu beslutats om en aktieutdelning på över 133 miljoner kronor ut bolaget. Det är en kraftig höjning mot tidigare år. Det är ett beslut som vi i Vänsterpartiet motsätter oss. Ägaren får enligt huvudregeln ta ut en vinst som motsvarar statsräntan på insatt kapital. Nu används särskilda undantag för att få ta ut en högre vinst.

Det uttaget är en dubbelbeskattning av MKBs hyresgäster. Vi anser inte att de boende i MKB först ska betala kommunalskatt och sedan bidra till den kommunala budgeten med vinstutdelning. 133 miljoner motsvarar hela summan av flera års hyreshöjningar. Det betyder att den hyreshöjning som MKBs hyresgäster fått betala nu går till att finansiera verksamhet i Malmö stad.

Det är inte många kommuner i Sverige som gör denna form av värdeöverföring från ett allmännyttigt bostadsföretag till ägaren. Vänsterpartiet anser detta är felaktigt. Vi vill inte dubbelbeskatta hyresgästerna i MKB lägenheter. Istället vill vi i Vänsterpartiet att hyrorna ska hållas nere och att lägenheternas standard kan hållas hög utan hyreshöjningar. Detta tillsammans med ett ökat bostadsbyggande är ett allmännyttigt bostadsbolags främsta uppgifter. Genom att ta ut vinster ur bolaget minskar nu möjligheten till dessa så viktiga åtgärder i Malmö.

Malmö 2019-03-06

Emma-Lina Johansson