Visionen för Malmö stad är att Malmö år 2020 ska vara jämställd och fri från diskriminering som arbetsgivare. Malmö stad har, precis som Region Skåne – som ansvariga för grundläggande infrastruktur i form av service och tjänster som utbildning, vård och omsorg och i egenskap av stora arbetsgivare, beslutsfattare och opinionsbildare – en nyckelroll i jämställdhetsarbetet. Huvudsyftet med ett aktivt jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete  är att kvalitetssäkra Malmö Stads och Region Skånes arbetsplatser ur ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv.

I Malmö har den styrande minoriteten S och L också som mål att Malmö ska vara en stad med bra arbetsvillkor, och i budgeten för 2019 står att allmän visstid “ska användas strikt och begränsas tills det är möjligt att fasa ut den helt”. De senaste siffrorna visar dock att 16% av Malmö stads anställda har anställningsformen allmän visstid, i vissa förvaltningar är andelen betydligt högre. I regionen har allianspartierna visat att de inte vill göra något åt situationen, nu hoppas vi att Socialdemokraterna i Malmö står upp för sitt vallöfte och avskaffar allmän visstid.

Allmän visstid är en otrygg anställningsform där arbetsgivaren utan skäl kan låta bli att erbjuda fast anställning. Det är vanligast med tidsbegränsade anställningar inom kvinnodominerade arbetaryrken. Inom Kommunals organisationsområde är 29% tidsbegränsat anställda, 70% av dessa är kvinnor. Om du dessutom är född i ett utomnordiskt land är det än mer sannolikt att anställas på ett tidsbegränsat kontrakt än som inomnordiskt född (Kommunal om otrygga anställningar). 25% av alla kvinnor i arbetaryrken har i dagsläget en tidsbegränsad anställning enligt LO’s senaste jämställdhetsbarometer (Jämstälddhetsbarometern 2019). Otrygghet i arbetslivet och därmed även i det privata är alltså ett större problem för kvinnorna.

Vänsterpartiet driver på nationell nivå att denna anställningsform försvinner, det kan göras genom en enkel lagändring. Detta är en central, feministisk fråga eftersom anställningsformen är alltför vanligt bland exempelvis unga kvinnor. Otrygga jobb innebär att den arbetande blir än mer utlämnad till arbetsgivaren. Det är svårare att larma om dålig arbetsmiljö eller dålig verksamhet om du inte vet om du får stanna kvar. Otrygga jobb försvårar facklig organisering och ger i längden både sämre arbetsmiljö och en sämre välfärd. Sexuella trakasserier har visat sig vara dubbel så vanliga för unga kvinnor på arbetsmarknaden om man arbetar under otrygga anställningsformer.

Så kan vi inte missköta skattepengarna!

Våra gemensamma skatter ska gå till en bra välfärd där personalen har bra villkor och möjlighet att utvecklas. Då måste allmän visstid bort. Fram till att denna förändring blir verklighet nationellt är det nödvändigt att offentliga arbetsgivare går före och slutar använda otrygga anställningsformer som allmän visstid. Därför lämnar Vänsterpartiet Malmö idag, på Internationella kvinnodagen den 8 mars, in ytterligare en motion till kommunfullmäktige med det kravet.

Vänsterpartiet behövs för att säga det självklara: Rätten till en trygg anställning är inte förhandlingsbar! Otrygga anställningar ger otrygg personal. Malmö Stad kan gå före och visa vägen. Det är dags att avskaffa allmän visstid!

 

Emma-Lina Johansson, Kommunalråd (V), Malmö Stad

Sara Svensson, Regionråd (V) Region Skåne