”Varför fatta beslut på tvärs med vad ni lovar S och L?”

Vi behöver mer demokratiskt inflytande över bostadspolitiken – inte mindre.

I Sydsvenskan den 12 mars kunde vi läsa att Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Roko Kursar (L) säger sig se staden som en demokratisk arena och att bostad är en social rättighet. I själva verket går utvecklingen i Malmö bort från en demokratisk och social bostadspolitik, mot en privat bostadsmarknad där bostaden är en handelsvara. Alltså tvärt emot vad de säger sig vilja.

När Malmös kommunledning ger sin bostadsvision för Malmö – Bostäder ska ses som en social rättighet istället för som enbart en handelsvara – så är lösningen ett samarbete med näringslivet. Å ena sidan säger de sig stå bakom grundlagen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter som båda stadgar allas rätt till bostad, alltså någon form av social bostadspolitik. Malmö ska nu gå med i The Shift, en sammanslutning för att återupprätta bostaden som en rättighet från den handelsvara den blivit.

Men å andra sidan ska denna sociala bostadspolitik åstadkommas genom ett samarbete med näringslivet och marknaden. Den marknad som har gjort att många europeiska stadskärnor tömts på låg- och medelinkomsttagare, en marknad som nu i bostadsbristens tidevarv också vill tjäna pengar på miljonprogramsområden genom höjda hyror. Snart kommer inte heller här finnas plats för lågavlönade.

I Malmö tas hela tiden steg bort från en demokratisk och social bostadspolitik. – I Rosengård sålde MKB allmännyttiga bostäder till privata Rosengårds Fastigheter med internationellt riskkapital som delägare. – I Lindängen bildar allmännyttiga MKB ett bolag där majoriteten ägs av privata bostadsbolag för att bygga om och exploatera Lindängens centrum. – I Jägersro överlåter allmännyttiga MKB exploateringen av området till ett bolag där majoriteten ägs av privata bostadsbolag.

FN:s rapportör för goda bostäder och initiativtagare till The Shift, Leilani Farha, uttrycker att just marknadens övertagande av bostadsförsörjningen är problemet och oförenlig med en social bostadspolitik. En fusion mellan näringslivets vinstjakt och en social bostadspolitik är inte möjlig. Det kommer inte ge låg- och medelinkomsttagare någon bostad hur liberalt vacker tanken än må vara. Stjernfeldt Jammeh och Kursar låtsas alltså som att det inte finns en konflikt mellan en social bostadspolitik och marknadsstyrd bostadsförsörjning. Man låtsas inte om att marknaden bara kan garantera en konstant bostadsbrist för människor med låga och medelstora inkomster.

FN:s rapportör för goda bostäder och initiativtagare till The Shift, Leilani Farha, uttrycker att just marknadens övertagande av bostadsförsörjningen är problemet och oförenlig med en social bostadspolitik. En fusion mellan näringslivets vinstjakt och en social bostadspolitik är inte möjlig. Det kommer inte ge låg- och medelinkomsttagare någon bostad hur liberalt vacker tanken än må vara. Stjernfeldt Jammeh och Kursar låtsas alltså som att det inte finns en konflikt mellan en social bostadspolitik och marknadsstyrd bostadsförsörjning. Man låtsas inte om att marknaden bara kan garantera en konstant bostadsbrist för människor med låga och medelstora inkomster.

 

Anders Andersson (V) oppositionsråd

Emma-Lina Johansson (V) oppositionsråd