I verksamhetsplanen för 2019 står det att en organisationsutvecklingsgrupp ska tillsättas. Nu letar styrelsen efter dig som vill vara med i denna. Nominera dig själv eller någon annan person du tror skulle kunna bidra till detta viktiga arbete.  Är du osäker på vad det innebär? Läs nedan, hör av dig till infoadressen, eller till någon i styrelsen så berättar vi mer!

Organisationsutvecklingsgruppen ska arbeta med en översyn av Vänsterpartiet Malmö i syfte att hitta lösningar som underlättar att aktivera fler och att fler aktiva blir organisatörer. Om gruppen finner det motiverat ska de ta fram konkreta förslag på förändring i till exempel arbetssätt, rutiner och organisationsstruktur.

Gruppen ska ta fram en nulägesanalys av organisationen, som även innefattar översyn av arbetssätt och rutiner. Därefter ska gruppen identifiera områden som vi behöver utveckla för att aktivera fler och bli fler organisatörer, och komma med förslag på hur detta kan ske. Input i det arbetet kan tas från aktiva grupper och utskott och även från andra partiföreningars arbete. Förslagen från gruppen behandlas kontinuerligt i styrelsen, och beslutas i styrelsen eller, om det är större förändringar eller sådant som ligger utanför styrelsens mandat, läggs fram av styrelsen till medlemsmöte eller årsmöte.

Låter det roligt! Tveka inte att skicka in din nominering.

Senast 10 mars behöver vi din nominering, skicka den till malmo@vansterpartiet.se.