Vänsterpartiet Malmö är en stor och öppen partiförening. För att fler ska få insyn i styrelsens kontinuerliga arbete publicerar vi från och med idag sammanfattningar efter varje möte.

Måndagen den 4 februari 2019 ägde det första riktiga mötet rum för den nyvalda styrelsen i Vänsterpartiet Malmö. Vi hade redan hunnit med ett konstituerande möte direkt efter årsmötet den 26 januari, där vi utsåg firmatecknare, bokade kommande mötesdatum och valde ett arbetsutskott (AU) som arbetar mellan styrelsemötena.

Med tretton styrelsemedlemmar (och två heltidsarvoderade) på plats var måndagens möte främst en introduktion till styrelsearbetet. Stämningen var spänd men väldigt god och alla verkade peppade på att komma igång.

Vi gick igenom hur ett styrelsemöte brukar se ut, hur de olika fasta punkterna behandlas, de verktyg vi använder och vilka roller som finns i styrelsen. Alla närvarande fick berätta om sina förväntningar på styrelsearbetet och vad man hoppas att vi ska jobba med framöver. Eftersom det är styrelsen som kollektiv som utformar arbetet är det lika viktigt med allas synpunkter.

På mötet hann vi även utvärdera årsmötet, besluta om inköp av en tjänstetelefon till vår kommunikatör, boka de två nästkommande medlemsmötena (mer information kommer) och bevilja Rosengårds stadsdelsgrupps önskan om att hyra en lokal. Framöver kommer Vänsterpartiet ha en ännu stadigare närvaro i Rosengård!

Den 23-24 februari kommer styrelsen och arbetslaget (våra fem heltidsarvoderade förtroendevalda) att åka på ett gemensamt internat, där vi ska sparka igång styrelsearbetet på riktigt. En stor punkt på måndagens möte handlade om att diskutera vad vi ska göra på internatet och efter en längre runda delegerades utformandet av programmet till AU.

Vi avslutade som vanligt styrelsemötet med en utvärderingsrunda där alla fick säga några ord om mötet. Nästa gång styrelsen ses är den 23-24 februari. Har du några frågor till V Malmös styrelse kan du alltid maila malmo@vansterpartiet.se.