I veckan ställde vår riksdagsledamot Momodou Malcolm Jallow Statsrådet Per Bohlund (MP) till svars gällande ombildningar av gensamt ägda hyresrätter till bostadsrätter. Här kan du läsa frågan och svaret i sin helhet:

Fråga 2018/19:252 Ombildning av allmännyttiga hyresrätter

av Momodou Malcolm Jallow (V)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

Det råder bostadsbrist i en majoritet av landets kommuner, i synnerhet i storstadsregionerna. Störst är bristen på hyresrätter med rimliga hyror. Trots det väljer den blågröna majoriteten i Stockholm att öppna upp för ombildningar av allmännyttiga hyresrätter till bostadsrätter. Totalt kommer 20 000 hushåll i elva stadsdelar att få erbjudande om att ombilda. Antalet allmännyttiga hyresrätter riskerar därmed att minska kraftigt i Stockholm.

 

Under de perioder som högerpartierna styrt Stockholm har tiotusentals allmännyttiga hyresrätter ombildats till bostadsrätter. Mellan 1990 och 2015 minskade allmännyttans andel i bostadsbeståndet i Stockholm från 34 procent till 17 procent. Samtidigt ökade andelen bostadsrätter från 24,5 procent till 54,3 procent. I Stockholms innerstad och närförorter finns få allmännyttiga hyresrätter kvar. Den blandning av upplåtelseformer som ombildningsförespråkarna säger sig eftersträva har uteblivit. I stället har stora delar av staden kommit att domineras av bostadsrätter – en boendeform som stora grupper inte har råd att efterfråga.

Effekterna av ombildningarna är uppenbara. För det första minskas antalet allmännyttiga hyresrätter vilket ökar bostadssegregationen, förvärrar bostadsbristen och ökar kötiden i bostadskön. För det andra innebär det en enorm förmögenhetsöverföring från det allmänna till de enskilda hyresgäster som för tillfället innehar hyreskontrakten på de lägenheter som säljs ut. För det tredje ökar det hushållens skuldsättning genom att hyresgäster tvingas ta dyra bostadslån för att ombilda hyresrätten till bostadsrätt.

Ombildningar från allmännyttiga hyresrätter till privata bostadsrätter har skett, och sker, även i andra delar av landet. Merparten av ombildningarna har dock skett i Stockholm där incitamenten för att ombilda är som störst. I ett läge där vi behöver fler hyresrätter med rimliga hyror, inte färre, riskerar nu antalet allmännyttiga hyresrätter att minska kraftigt.

Mot bakgrund av vad som anförts ovan vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förhindra att allmännyttiga hyresrätter, i Stockholm och andra delar av landet, ombildas till bostadsrätter?

 

Svaret från Per Bohlund lyder:

Svar på fråga 2018/19:252 av Momodou Malcolm Jallow (V) Ombildning av allmännyttiga hyresrätter Momodou Malcolm Jallow har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att förhindra att allmännyttiga hyresrätter, i Stockholm och andra delar av landet, ombildas till bostadsrätter. Anders Österberg (S) ställde den 13 februari 2019 en fråga i samma ämne med anledning av att Stockholms kommun öppnat upp för ombildningar av allmännyttiga hyresrätter till bostadsrätter (skriftlig fråga 2018/19:200). Som framfördes i svaret till Anders Österberg har vi i Sverige kommunal självstyrelse där kommunerna har ett ansvar för bostadsförsörjningen. Frågor om beståndets sammansättning är främst en lokal angelägenhet. Det bör även framhållas att hyresrätter är viktiga för en väl fungerande bostadsmarknad och bostadsförsörjning, liksom att blandade upplåtelseformer är viktigt för att åstadkomma en hållbar stadsplanering. Stockholm den 22 februari 2019 Per Bolund