Helgen vecka 8, den 23-24 februari, tillbringade Vänsterpartiet Malmös styrelse och heltidsarvoderade på Falsterbo kursgård i Vellinge. Med totalt 12 mötestimmar hann vi behandla flera stora punkter, men vi fick också tid att lära känna varandra bättre inför allt det arbete vi ska göra tillsammans under året.

Mycket av helgen handlade om att planera verksamhetsåret. Att verkställa årsmötets verksamhetsplan är en av styrelsens viktigaste uppgifter, och under lördagen gick vi igenom planen och skissade på en tidsplan för hela året. Vi diskuterade också hur vi vill jobba som kollektiv, hur vi ska fördela arbetet mellan oss och hur styrelse och arbetslag kan samarbeta på bästa sätt.

Diskussionen (och ett trettiotal yrkanden) mynnade till slut ut i en reviderad arbetsordning för styrelsen, en mötesplan för hela året, och ett gäng val. Vänsterpartiet Malmös styrelse har nu en vice ordförande (Elisavet Johansson Tziampazis), en kassör (Tove Karnerud) och en sekreterare (Minna Skans). Grattis till dem och grattis till oss!

En stor punkt under helgen handlade om EU-valet. Vi har nu antagit en övergripande plan för kampanjen, som bland annat kommer innefatta valstugor, väljarringning och aktivism på sociala medier. Vi ska välja ut ett geografiskt område att vara lite extra närvarande i, men så klart också finnas i hela stan. Styrelsen kommer tillsätta en valledning i mars som jobbar vidare med kampanjen.

Utöver allt detta hann vi dessutom diskutera städning på vänsterns hus, hur valen till ett antal förtroendeposter ska hanteras framöver, förberedelserna inför 1 maj och hur styrelsen kan ha en mer aktiv roll i Zetkin Foundation.

Detta var såvitt jag vet första gången som en styrelse startat verksamhetsåret såhär och helgen i Falsterbo var ett väldigt bra sätt att jobba ihop sig som kollektivt snabbt. Genom att bo enkelt och ordna mycket mat själva blev det dessutom ett väldigt kostnadseffektivt sätt att komma iväg och fokusera på uppgiften.

Framöver kommer styrelsen träffas ungefär var tredje vecka och alla möten kommer att sammanfattas här. Har du några frågor till V Malmös styrelse kan du alltid maila malmo@vansterpartiet.se.