Den 26 januari håller Vänsterpartiet Malmö årsmöte på Sofielunds Folkets hus (läs mer om det här: Årsmöte 2019).

Valberedningen presenterar nu sitt förslag till val på mötet (val till valberedningen bereds av styrelsen och presenteras separat).

Valberedningens förslag till val på Vänsterpartiet Malmös årsmöte 2019

Arbetsordning för valberedningen finns här

I ordförande- och styrelsevalet kommer en utförligare presentation av kandidaterna vid ett senare tillfälle. På årsmötet kommer valberedningen även redogöra för vilka nominerade som tackat nej till uppdrag.

Valberedningen nås på valberedningmalmo@vansterpartiet.se.