Idag har strejken kommit till även Malmös hamn. Konflikten i Göteborgs hamn som nu spridit sig vidare genom landet, där Hamnarbetarförbundet genomför vissa stridsåtgärder för att få igenom sina krav på arbetsgivaren, behöver självklart lösas – men vi i Vänsterpartiet Malmö är noga med att poängtera att det inte sker genom att begränsa strejkrätten för alla Sveriges löntagare. Hamnkonflikten i Göteborg är en ovanlig konflikt. Den fackliga organisation som representerar en majoritet av arbetarna där har inte kollektivavtalet. Det skapar en del komplicerade förhållanden, men inget som legitimerar att urholka den grundlagsskyddade rätten att vidta stridsåtgärder.

Vänsterpartiet Malmö vill noga poängtera vikten av att organisera sig och rätten att organisera sig i det förbund man själv vill, utan att staten lägger sig i ens val. Vi stöttar de arbetare som nu strejkar och deras rätt till facklig representation och skyddsombud.

Om regeringen inskränker strejkrätten kommer det att leda till att man sätter stopp för möjligheten för andra än det kollektivavtalsbärande facket att genomföra stridsåtgärder på en arbetsplats. Det skulle i sin tur öppna för att fler arbetsgivare ägnar sig åt ”avtalsshopping”, alltså att man väljer ett avtal som är ”billigare” och därmed ställer olika fackliga organisationer mot varandra. Risken växer då också för att arbetsgivare bidrar till startandet av egna fackförbund som de kan teckna mer fördelaktiga avtal med.

Vänsterpartiet Malmö säger därför än en gång högt och tydligt: rör inte strejkrätten! Vi behöver stärka arbetstagarnas position på arbetsmarknaden idag, inte angripa en av grundvalarna för ett fritt och välorganiserat arbetsliv.

Sambandet mellan minskad facklig styrka och ökade samhällsklyftor är väldokumenterat. Att begränsa strejkrätten och därmed ytterligare försvaga fackets och arbetstagarnas position på den svenska arbetsmarknaden är inte rätt väg att gå för ett samhälle där ojämlikheten ökat i decennier.

I stället behöver vi en politik för ett modernt, jämlikt och inkluderande samhälle. En politik som stärker arbetstagarnas rättigheter. Det förutsätter trygga, fasta anställningar med en lön som det går att leva på. Det är en politik som Vänsterpartiet med kraft fortsätter att driva, i hela landet.