På Vänsterpartiet Malmös årsmöte den 26 januari kommer partiföreningen att välja en ny ordförande. Valberedningen presenterade sitt förslag den 18 januari och ger här de två ordförandekandidaterna möjlighet att själva lägga ut texten om varför de kandiderar och hur de tänker kring sin egen kandidatur.

Valberedningens förslag kan läsas här.

Presentation av den andra ordförandekandidaten Richard Olsson kan läsas här.

Morgan Svensson, 49 år

Varför vill du sitta i styrelsen?

Jag kandidera till ordförande och styrelsen för att jag vill vara med och bidra i den organisatoriska förändring som Vänsterpartiet Malmö nu står inför. Jag tror att jag efter mer än 25 år i rörelsen där jag har haft en mängd olika typer av uppdrag, allt ifrån organisatoriska till parlamentariskauppdrag har något att bidra med.

Hur ser du på styrelsens roll i partiföreningen?

Styrelsen främsta uppgift är att genomföra den verksamhetsplan som vi medlemmar tillsammans har beslutat om på årsmötet. Utöver den har styrelsen ett övergripande politiskt och organisatorisk ansvar för verksamheten. Inte minst har styrelsen arbetsgivaransvar för personalen som arbetar på expeditionen.

Hur tycker du att styrelsen bör arbeta?

Styrelsen bör vara en arbetande styrelse d.v.s. styrelsen fattar kollektiva beslut och ansvara som ett kollektiv att besluten verkställs.

Vilka frågor är du mest intresserade av att arbeta med i styrelsen?

De frågor jag främst vill arbetar med nästa år är att se till vi får en riktigt bra organisatorisk diskussion i hela partiföreningen där så många som möjligt blir inkluderade så att vi till nästkommande årsmöte kan fatta ett moget beslut som är välförankrat. Den andra stora utmaningen är hur vi ska angripa den stora klimatkrisen med social rättvisa. För att lyckas med den historiska uppgift tror jag att vi måste hitta fler och djupare samarbete med hyresgästföreningen, de fackliga organisationerna, miljö- och fredsrörelsen och andra progressiva rörelser i såväl vår närmiljö som i en större kontext. En förutsättning för att vi ska lyckas med ovanstående är att vi blir mycket breddare i vår medlemsbas, att vi organisera fler med arbetarklassbakgrund.

Vad har du gjort i Vänsterpartiet tidigare?

Styrelsen i V-Karlshamn och V-Blekinge. Styrelsen i V-Malmö och V-Skåne. Ordförande för V-Malmö 2004-2011, ledamot i den nationella valberedningen. Olika parlamentariska uppdrag och inte minst har jag varit och är aktivist.

***

”Bygg allianser och vässa organisationen – så stärker vi rörelsen som skapar hopp och framtidstro”

Många undrar säkert varför jag kandidera till ordförande för Vänsterpartiet Malmö. Svaret är enkelt: Vi är inte bara den största partiföreningen utan också den som har de finaste medlemmarna, tycker jag. Och kandidera för att vi tillsammans kan utveckla en organisation där alla kan hitta sin plats och där vi alla får möjligheter att växa såväl som människa och som grupp.

Vänsterpartiet Malmö befinner sig i stark tillväxt, vi är runt 2000 medlemmar. Detta är fantastiskt och ofattbart kul. Det angenäma problemet och utmaningen är att vår nuvarande organisation inte riktigt är anpassad för så många medlemmar. Därför vill jag att vi tillsammans nu sätter igång den största organisatoriska förändringen i V-Malmö historia. Det ställer frågor som hur ska organisationen se ut? Hur ska fler finna sin plats där? Hur ska varje medlem kunna växa som människa i vår organisation? Hur ska vi fatta beslut som har legitimitet hos medlemmarna? Hur ska fler blir delaktiga i organisationen och beslutsprocessen? Hur skapar vi en organisation som är till för medlemmarna och inte bara blir en kampanjorganisation?

Efter EU-valrörelsen i vår vill jag att vi under hösten sätter igång en stor diskussion och samtal om organisationen ska se ut för att möta de stora utmaningar vi står inför. Vi ska vara klara med arbetet lagom till nästa årsmöte, då tar medlemmarna sedan ställning till vilken väg vi ska gå.

Efter höstens regeringsturer står det klart att Vänsterpartiet är det enda seriösa alternativet för vanliga löntagare. Det blir en enorm utmaning för partiet att fylla denna nya roll, inte desto mindre är det nödvändigt för att kunna möta de stora frågor vi står inför.

Hotet mot klimatet, sociala rättigheter, arbetsrätt, inskränkt nationalism och imperialism är frågor som inte kan lösas var för sig. Hur överhängande klimathotet än är, hur påtaglig och grym imperialismen än är kommer vi aldrig att klara dessa utmaningar om vi inte bygger en stark solidarisk rörelse där fackföreningsrörelsen går i takt med radikal feminism, miljörörelsen och fredsrörelsen. En rörelse där det är lika självklart för miljörörelsen och fredsrörelsen att ta strid för sociala och arbetsrättsliga krav, som det är självklart för fackföreningsrörelse att ta strid mot den utsugning och rovdrift som sker mot jordklotet och mot människor i när och fjärran.

Jag kandidera därför att jag vill bygga en rörelse som bygger hopp och framtidstro. Jag kandidera för att jag vet att den rörelsen måste byggas tillsammans med människor som vill ta ansvar både för sig själv och för kollektivet. Jag tror på breda politiska allianser. Vi behöver såväl fackföreningsrörelsen, hyresgästföreningen, miljörörelsen och alla de progressiva som i stort och smått ta strid för den enskilda människan.

Kampen för ett värdigt liv för de många är bara i sin linda, det är dags för nästa steg i utvecklingen mot något bättre för de många. Det är utmaningen för V nationellt, och för oss i Malmö! Tillsammans!

Morgan Svensson

Läs mer: