Den 19 december hölls en manifestation på Möllevångstorget mot den katastrofbudget som gått igenom på riksplan.

Emma-Lina Johansson, kommunalråd för Vänsterpartiet Malmö, var en av talarna. Läs hela hennes tal här:

Under en veckas tid har vi sett rubrikerna. Hur en budget kan slå så hårt mot klimatet. Miljön. Mot arbetslösa, arbetsförmedlare, mot bostadsbyggande.

Mot feminister, antirasister och segregationens motståndare.

Mot fackföreningsmedlemmar och fackliga företrädare, mot oss som behöver facken, vi som bor i hyresrätter eller vi som vill bo i hyresrätter.

Mot oss som vill gå på museum, vi som behöver läxhjälp, alla skolbarn, förskolebarn, kulturskole-barn och ungdomar som åker buss.

Mot oss som inte har lön, har lite lön, som inte har något kapital.

Det är våra skattepengar.

På andra sidan: de som tjänar mer än 42 000, som tycker att de som ger dem omsorg ska tjäna en smula av deras egna löner, som anser att exploatering av kvinnor för att få ett städat hem är okej, som vill ha allt njut för sig själva. En vit, övre medelklass som ska skörda frukten av vårt arbete.

Den här budgeten är en katastrof för klimatet och miljön, en katastrof för kulturen, en katastrof för jämställdheten och välfärden, en katastrof för oss. Den troliga följden blir att fler förs över till försörjningsstöd, där piskorna ska vina mot individen och den kommunala budgeten pressas ytterligare. I Malmö en budget som redan är under all kritik och en politisk församling som, oavsett partifärg, hellre höjer sin egen lön än skatten – och låter Malmöborna betala priset.

Men vi är många här som vet att a-kassa, föräldrapenning och sjukersättning INTE är bidrag. Det är ersättning från en försäkring vi betalt. Den försäkringen kallas skatt. och det är den bästa livförsäkringen vi har.

Vi vet att det är tillsammans vi bygger samhället, att det är bättre med ett jämlikt samhälle, att all politisk kamp är beroende av flera medmänniskors solidariska samarbeten – det är därför vi står här idag. Tillsammans för att en annan värld är möjlig, för att politiska beslut har tagit oss hit och för att politiska beslut kan göra vår samtid och vår framtid mycket bättre.

Det här är en klasskrigar-budget. En överklass- och kvinnohatarbudget, en livsförnekande budget. Mot denna ställer jag kamp för ett mer rättvist samhälle. Ett socialistiskt samhälle. Mot denna ställer jag oss, som sätter en tydlig vänsterpolitik i främsta rummet. För det är en politik från vänster som kan göra skillnad.

Det är när vi solidariskt finansierar välfärden som vi tar steg mot ett samhälle där orättvisor minskar. Det är när vi solidariskt kämpar tillsammans som vi kan nå en jämlik och jämställd värld.

Målet för Vänsterpartiet är ett jämlikt och jämställt samhälle och vi tänker inte ge oss. Vi som står här idag sänder en tydlig signal till alla. Det krävs mer än så här. Vi kräver en politik som omfördelar resurser och makt från de som har till alla oss andra. Vi kräver en politik som ger oss ett bättre samhälle för alla, inte bara några få. Tack!