På medlemsmötet den 18 december ska vi välja en kommunikatör för Vänsterpartiet Malmö.

Vi söker en kommunikatör som kan arbeta med våra tidningar, sociala medier, hemsida, tryckmaterial och internkommunikation. Det är en person med mycket god kompetens i arbetet med sociala medier, redaktörskap och materialproduktion. Det är meriterande om personen också kan arbeta som organisatör med att stötta vår organisation, med kampanjer, mobilisering och logistik. I det arbetet är det bra om personen är bra på planering, struktur och uppföljning. God social förmåga är nödvändig.

Våra heltidsförtroendevalda är spindlar i nätet för partiföreningen, och med och driver partiföreningen framåt såväl organisatoriskt som politiskt. Du behöver vara en god projektledare, med bra samarbetsförmåga som samtidigt är van att arbeta självständigt. God kunskap om partiföreningen och den verksamhet som finns idag är nödvändigt.

Kommunikatören och de övriga heltidsförtroendevalda kommer att fördela arbetsuppgifterna mellan sig, i samråd med styrelsen som är de som är ansvariga för arbetsledningen.

Tjänsten är en allmän visstidstjänst  på 18 månader, med tillträde snarast möjligt.

I Vänsterpartiet Malmö ses dessa uppdrag som förtroendeuppdrag och årsmöte har beslutat att dessa val därför ska göras av medlemmarna på medlemsmöte. Vilket innebär att valberedningen bereder och föreslår personer till uppdragen men medlemsmötet väljer.

Det är därför dags att nominera den du vill se inneha denna post för Vänsterpartiet Malmö.

För att nominera/söka tjänsten mailar du: namn på den du nominerar (det kan vara dig själv) och gärna en kort motivering till: valberedningmalmo@vansterpartiet.se

Förhandsnomineringsstopp är den 12 december.

 Om du har frågor om vad uppdraget innebär  eller hur valprocessen går till är du välkommen att kontakta valberedningen som hjälper dig att få svar på dina funderingar.

Du når oss på valberedningmalmo@vansterpartiet.se, eller genom att ringa sammankallande Minna Skans på 072-5569299.