Valberedningens förslag till medlemsmötet 18/12

Här nedan presenteras förslaget till kommunikatör som Vänsterpartiet Malmös valberedning tagit fram inför medlemsmötet den 18 december 2018.

Valberedningens arbete

Valberedningen har i sitt arbete följt partiets stadgar och den arbetsordning som har beslutats på partiföreningens årsmöte. Arbetsordning för valberedningen finns här: http://www.vmalmo.se/arbetsordning-vansterpartiet-malmos-valberedning/

Valberedningen som har arbetat fram detta förslag består av följande personer:

Anders Andersson

Hanna Gedin

Olof Holmgren

Mats Högelius

Anfal Mahdi

Minna Skans (sammankallande)

Gunnel Suneson

Morgan Svensson

Susanne Björkenheim

 

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår medlemsmötet att som kommunikatör för Vänsterpartiet Malmö välja:

Amalia Bartholdson

 

Övriga nominerade som tackat ja:

Erik Järvelä

Dina Krivokapa

Linus Thorsjö

Anna Holmgren