Den 23-24 mars 2019 håller Vänsterpartiet Skåne årskonferens. Konferensen hålls på Järnåkraskolan i Lund. På årskonferensen väljs:

  • Distriktsordförande
  • Distriktsstyrelse
  • Revisorer
  • Valberedning

V Malmös valberedning vill nu ha in nomineringar till Malmövänsterns 41 ombud och ersättare. Val av ombud genomförs på årsmötet som hålls den 26 januari 2019.

Förhandsnomineringar ska vara inne senast  6 januari för att de ska hinna behandlas av valberedningen. Det är bra om nominerade är tillfrågade, men inget krav.

Nomineringarna skickas skriftligen till valberedningmalmo@vansterpartiet.se

Läs mer: