Vi politiker har alltid ett val, det finns inga måsten bara olika politisk vilja. Vill vi ha ett jämlikare och mer solidariskt samhälle eller ett mer egoistiskt? Vi håller denna budgetdebatt i ett sammanhang där vi vet att vi har fått en kraftigt högervriden budget i landet. En budget som gynnar de rika och missgynnar oss andra. En budget som hellre ger pengar till de boende på Östermalm, Lidingö och Vellinge än satsar på välfärden för de många.

Vi har dock ett val i Malmöpolitiken, acceptera eller agera. S och L budgeten accepterar, Vänsterpartiet agerar och visar en väg framåt för ett mer jämlikt samhälle. Därför gör vi stora välfärdssatsningar i vår budget.

Jag tänker ta upp två framtidsfrågor i detta inlägg, där vi har tydliga val att göra. För det första är barn och unga, hela samhällets framtid, vill vi ge dem en bra start på livet eller inte?

I S och L budgeten är förskola och skola områden där det sker nedskärningar i förskole- och grundskolenämnderna.

All forskning om de små barnen visar att en förskola med hög kvalitet är en förskola där alla barn varje dag känner sig sedda, en förskola där välutbildad personal möter våra barn. En kvalitativ förskola är det bästa sättet att gynna barn från familjer med låg utbildningsnivå, helt enkelt ett sätt att minska klassklyftorna. Idag är barngrupperna alldeles för stora, i budgeten skrivs det om att nu ska dessa minskas, samtidigt som resurserna minskar, hur ska det gå till?

Skolverket har i en ny rapport visat att skolans utveckling går åt fel håll, klassklyftorna ökar, utbildningsbakgrunden hos föräldrarna blir allt mer viktig. Skolsegregationen är boven i dramat, vi ska alltså arbeta för en mer enhetlig skola inte en mer segregerad.

Sverige är inom Pisa sämst på att utbilda elever som invandrat. Vi behöver alltså satsa på flerspråkig undervisning, inte elitklasser.

Vi i Vänsterpartiet vill inte se minskade anslag till våra skolor och förskolor, tvärtom!

Genom att satsa på våra barn och unga kan vi skapa ett bättre samhälle, ett mer jämlikt samhälle. Alla vet att det är en framtidssatsning att ge våra barn och unga en bra förskola och skola, det kan göra skillnad för barnen i deras liv, det är en möjlighet att utjämna klasskillnader. Att dra ner på budgeten för dessa är helt fel val. Men ser man låg skatt som viktigare än en bra förskola och skola då är det rätt väg, vi i V gör inte det. Vi står upp för en bättre förskola och skola. Vi kan göra ett val, vi kan välja att satsa i Malmö när vi har en högerpolitik på riksplanet som gynnar de rika på välfärdens bekostnad.

Det andra framtidsområdet som jag tänker ta upp är miljö och klimat. Vi lever i en tid när partier och politiska ledare börjar bli klimatskeptiker, de vill hellre försvara privat kapitalisternas rätt att tjäna pengar på att förstöra vår miljö. Regnskog skövlas, bilindustrin fortsätter producera fossildrivna fordon, fossilenergin fortsätter som förr. Allt detta hotar hela vår planets framtid. Vi i V vill ha en politik för klimaträttvissa, det är vi i den rika delen av världen som måste förändra vårt beteende. I år har mänskligheten gjort av med årets budget av naturresurser rekordtidigt, redan 1 augusti. Globalt lever vi som om vi hade 1,7 planeter till förfogande och i Sverige som om vi hade ungefär 4.

Vi kan även agera lokalt, det håller inte längre att ha en massa bilar släpper ut koldioxid och partiklar i staden. Vi kan inte längre köpa fossilenergi. Vi måste göra en omställning nu!

Varje litet steg i rätt riktning är viktigt och ju större steg ju mer rätt. Vi måste ställa om Malmö nu. Vi behöver en omställningsplan för att rädda vår planet. Vi behöver en stad för människor inte bilar.