Här följer det förslag till val som Vänsterpartiet Malmös valberedning tagit fram inför medlemsmötet den 1 december 2018.

Valberedningens arbete

Valberedningen har i sitt arbete följt partiets stadgar och den arbetsordning som har beslutats på partiföreningens årsmöte. Arbetsordning för valberedningen finns här: http://www.vmalmo.se/arbetsordning-vansterpartiet-malmos-valberedning/

Kandidater har fått sina erfarenheter, meriter och lämplighet prövad i en omfattande process. Valberedningens förslag som här presenteras är ett helhetsförslag. Valberedningen har strävat efter att ha en representation av arbetarklass och rasifierade grupper som motsvarar befolkningsgenomsnittet. Förslaget följer stadgans § 21 med krav på könsrepresentation, som säger att kvinnor skall vara representerade i valda organ och på förtroendeposter med minst 50 procent om inte synnerliga skäl förhindrar detta.

Valberedningen som har arbetat fram detta förslag består av följande personer.

 • Anders Andersson
 • Hanna Gedin
 • Olof Holmgren
 • Mats Högelius
 • Anfal Mahdi
 • Minna Skans (sammankallande)
 • Gunnel Suneson
 • Morgan Svensson
 • Susanne Björkenheim

Ledamöter i valberedningen som kandiderat till ett uppdrag har inte deltagit i beredningen av förslaget.

Det tidigare valtekniska samarbetet

När utlysningen av dessa uppdrag gjordes i slutet av oktober ingick Vänsterpartiet i ett valtekniskt samarbetet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Detta samarbetet har nu upphört, då Socialdemokraterna valt att samarbeta med Liberalerna. Detta innebär förändringar i de val vi nu ska ska göra.  

När dessa utlysningar gjordes så hade vi fler platser i nämnderna, på grund av samarbetet,  än de vi nu ska välja.

Detta innebär även att vi inte har möjlighet att välja de två ytterligare politiska sekreterare som tidigare utlyst. Dessa hade vi också rätt till endast så länge de valtekniska samarbetet fanns.

Det förslag som nu ligger till medlemsmötet bygger på de nya förutsättningar som vi står inför idag.

Valberedningens förslag till nämnder

Arbetsmarknads- och socialnämnden   2 ordinarie, 2 ersättare

 1. Mats Högelius
 2. Linda Svensson
 3. Anfal Mahdi
 4. Mansour Ghaliche-Chi

Kommentar: Det finns en möjlighet att antalet ledamöter i nämnden krymps, vilket skulle innebära att Vänsterpartiet skulle få 1 ordinarie och 1 ersättare. I detta fall inträder personerna i ordningen som är angiven ovan.

Fritidsnämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie:  Carlos González

Ersättare: Ulrika Wiliamsson

Funktionsstödsnämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie:  Carin Gustafsson

Ersättare:  Anna Larsson

Förskolenämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie: Joel Nordström

Ersättare: Ana-Maria Stuparich Clementi

Grundskolenämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie: Lisa Stople

Ersättare: Helena Olsson

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie: Alexandra Thomasson

Ersättare: Holger Cannerfors

Hälsa-, vård och omsorgsnämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie: Birgitta Ehlin

Ersättare: Madeleine Håkansson

Kulturnämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie: Mirjam Katzin

Ersättare: Hanna Granér

Miljönämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie: Tobias Petersson

Ersättare: Gunilla Ryd

MKB:s styrelse 1 ordinarie

Ordinarie: Morgan Svensson

Servicenämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie: Roland Nilsson

Ersättare: Banesa Martinez

Stadsbyggnadsnämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie: Mikael Andersson

Ersättare: Sara Andersson

Tekniska nämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie: Susanna Lundberg

Ersättare: Mats Billberg Johansson

Valnämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie: Alexandra Hellman

Ersättare: Ahrne Christiansson

Överförmyndarnämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie: Anne Ruponen

Ersättare: Kalle Eriksson

Valberedningens förslag till råd under kommunstyrelsen

Råd för demokrati och trygghet – med fokus på grupper som är särskilt utsatta för hatbrott, 1 ordinarie

Showan Shattak

Råd för den nationella minoriteten romer, 1 ordinarie

Emma-Lina Johansson

Råd för funktionshinderfrågor, 1 ordinarie

Carin Gustafsson

Pensionärsråd, 1 ordinarie

Anders Andersson

 

Övriga nominerad som har tackat ja till respektive nämnd/råd

Arbetsmarknads- och socialnämnden  

 • Adam Blomgren
 • Alexandra Kronqvist
 • Anne Ruponen
 • El Häkkinen
 • Emma Eliasson Åström
 • Joel Nordström
 • Kalle Eriksson
 • Roland Svensson
 • Shirin Shahide Skoog

Fritidsnämnden

 • Adam Blomgren
 • El Häkkinen
 • Roland Svensson
 • Stefan Mariñas Severin

Funktionsstödsnämnden

 • Dan Jacobsson
 • Mihai Gruia
 • Susanne Adielsson

Förskolenämnden

 • Carlos González
 • Mihai Gruia

Grundskolenämnden

 • Adam Blomgren
 • Ana Maria Stuparich Clementi
 • Carlos González
 • Gabriella Haramaty
 • Jesper Eriksson
 • Mihai Gruia
 • Roland Svensson

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

 • Allis Greco
 • Gabriella Haramaty
 • Helena Olsson
 • Hodan Omar
 • Jens Neumann
 • Jesper Eriksson
 • Mihai Gruia
 • Roland Svensson
 • Shirin Shahide Skoog
 • Viktor Stenman
 • Adam Blomgren

Hälsa-, vård och omsorgsnämnden

 • Adam Blomgren
 • Anders Ekberg
 • Anton Flink
 • Mihai Gruia
 • Roland Svensson
 • Shirin Shahide Skoog
 • Susanne Adielsson

Kulturnämnden

 • Adam Blomgren
 • Anne Ruponen
 • El Häkkinen
 • Mats Billberg Johansson
 • Jerry Segerberg

Miljönämnden

 • Jerry Segerberg

MKB:s styrelse

 • Adam Blomgren
 • Boel Pettersson
 • Jens Neumann
 • Joel Nordström
 • Mats Billberg Johansson
 • Sanna Lundberg

Servicenämnden

 • Shirin Shahide Skoog

Stadsbyggnadsnämnden

 • Boel Pettersson
 • David Sundqvist
 • Mats Billberg Johansson
 • Shirin Shahide Skoog
 • Jerry Segerberg

Tekniska nämnden

 • Adam Blomgren
 • Banesa Martinez
 • Maria Öhrn
 • Morgan Svensson
 • Roland Svensson
 • Sadiye Altundal
 • Shirin Shahide Skoog
 • Jerry Segerberg

Valnämnden

Överförmyndarnämnden

Råd för demokrati och trygghet – med fokus på grupper som är särskilt utsatta för hatbrott

 • El Häkkinen
 • Elisavet Johansson Tziampazis
 • Sadiye Altundal

Råd för den nationella minoriteten romer

 • Anders Skans
 • Ioana Cojocariu
 • Nina Jakku

Råd för funktionshinderfrågor

Pensionärsrådet

 • Birgitta Ehlin
 • Trudi Neergaard
 • Anton Flink