Emma-Lina Johanssons tal från ljusmanifestation mot det patriarkala våldet den 25/11 2018:

Hej,

Jag heter Emma-Lina Johansson och är kommunalråd för Vänsterpartiet här i Malmö. Det känns viktigt för mig att få vara här idag, tillsammans med er för den feministiska kampen.

För ett år sedan sprack glastaket en aning. Vi höjde våra röster. Skådespelare, journalister, musiker, jurister, politiker och mängder med flickor, kvinnor, gäris och ickebinäris sa tillsammans att nu får det faktiskt vara nog. Under hashtaggen #metoo samlades berättelser om sexuella övergrepp, förtryck och trakasserier.

Manifestationer ordnades. Vi tog plats, vi berättade och vi fick se män ta konsekvenser av sitt handlande och patriarkatet skakas i sina grundvalar.

Även om det inte är alla män, så är det alla sorters män, inom alla samhällsskikt, inom alla branscher, inom alla åldrar.

Sedan dess har vi fört oerhört viktiga samtal och fått igenom en ny samtyckeslag. De första domarna med hänvisning till lagen har fallit.

Det är ett stort steg framåt att ha en lagstiftning som stärker kvinnors rätt till sin egen kropp.

Det är en stor seger för kvinnor i Sverige och för den feministiska rörelsen!

När vittnesmålen sköljde över oss för ett år sedan så blev det också smärtsamt tydligt att frågan om mäns våld mot kvinnor och sexuella trakasserier inte enbart handlar om våldet i sig, utan att frågan också är intimt förknippad med makt.

Makt i arbetslivet, makt över sin fritid och makt i hemmet.

Mäns våld mot kvinnor är sammanflätat med maktförhållanden, ojämlikhet och rätten till ett ekonomiskt tryggt liv. Det blir tydlig på flera sätt i arbetslivet.

Kvinnor med osäkra anställningar är utsatta för sexuella trakasserier i dubbelt så stor omfattning än kvinnor med fasta arbeten – och majoriteten av de som har otrygga anställningar är kvinnor. Kvinnor ska inte behöva känna att man riskerar sitt uppehälle för att man kräver rätten till sin kropp.

Vi i Vänsterpartiet tycker att det är dags att ta tag i konsekvenserna av osäkra anställningsformer.

Rätten till en trygg anställning är en grundläggande förutsättning för att kunna protestera mot sexuella trakasserier och våld i sin vardag. Rätten till en trygg anställning är en fråga om ekonomisk självständighet, men också en fråga om makten över sitt liv och sin kropp. Rätten till heltid och en lön som går att leva på är en central del för kvinnors möjligheter att bestämma över sitt eget liv. Otrygga anställningsvillkor eller deltidsjobb påverkar kvinnors ekonomiska frihet. Det är exempelvis långt fler som vill skilja sig från sina män än som faktiskt har råd att göra det – som tvingas stanna kvar i våldsamma förhållanden för att pengarna inte räcker för att lämna.

Vi i Vänsterpartiet kämpar för att den offentliga sektorn ska vara ett föredöme när det gäller arbetet mot våld och sexuella trakasserier och rätten till trygga jobb och trygga liv.

Runt om i Skåne ser vi istället exempel på det motsatta.

Vi ser det på staplande av visstidsanställningar och timanställningar i äldreomsorgen.

Vi ser det genom alla de upphandlade verksamheter där det offentliga avsäger sig ansvaret över personalens villkor.

Vi ser det på hur den marknadsutsatta välfärden skapas på många håll och hur det ger en alltmer otrygg arbetsmarknad för kvinnor inom välfärdsyrken.

Vi kan inte konkurrensutsätta verksamheter genom att bekosta företagsvinst med de anställdas trygghet. Det måste stoppas. Ett år efter #metoo och på den internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor är det därför dags att lägga i en växel till.

Det är dags att låta ringarna sprida sig över vattnet!

Det är dags att tillsammans ta strid för ett samhälle där rätten till sin kropp, till ett tryggt liv och arbete och rätten till sin ekonomiska självständighet är självklar för alla kvinnor.

Tack.