Det är hög tid att nominera inför årsmötet den 26 januari 2019.

Att representera Vänsterpartiet Malmö är ett ansvarsfullt uppdrag. Det är viktigt att hela partiföreningen är delaktig i processen fram till valen på årsmötet. Eftersom vi är en stor partiförening så känner valberedningen inte till alla medlemmar. Era nomineringar är därför viktiga för att få till de breda förslag vi vill ha, med god balans och representation gällande ålder, kön, bakgrund, kunskaper etc.

För att nominera mailar du: namn på den du nominerar, vad du nominera hen till och en kort motivering till: valberedningmalmo@vansterpartiet.se

Har du frågor, undrar kring ett uppdrag eller processen går det bra att maila valberedningen.

Val på årsmötet

På årsmötet väljer vi ny ordförande, styrelse samt andra organisatoriska val.

På årsmötet ska vi göra följande val:

  • Ordförande för partiföreningen
  • Styrelse för partiföreningen
  • Revisorer
  • Två ledamöter och en ersättare till föreningen Vänsterns hus
  • Två ledamöter till Henry Lindbergs stiftelse
  • 41 ombud till Vänsterpartiet Skånes årskonferens 23-24 mars 2019 i Lund

Nomineringsstopp är den 6 januari. Det går fortfarande att nominera/kandidera efter 6 januari, men valberedningen kommer inte att ha möjlighet att bereda dessa nomineringar på samma sätt.

Zetkin Foundation AB bolagsstyrelse

På årsmötet 2019 ska vi även välja styrelse till Vänsterpartiet Malmös helägda bolag Zetkin Foundation AB. Bolaget arbetar med att utveckla det digitala verktyget Zetkin. Stora delar av arbetet sker ideellt. Läs mer om Zetkin Foundation på zetkin.org

Nomineringsstopp är den 6 januari. Det går fortfarande att nominera/kandidera efter den 6 januari, men valberedningen kommer inte att ha möjlighet att bereda dessa nomineringar på samma sätt.

Val av valberedning 

Val av valberedning bereds av styrelsen. Nomineringar skickas till malmo@vansterpartiet.se.