Valberedningens förslag till medlemsmötet 11 oktober 2018

Valberedningens förslag till Vänsterpartiet Malmö medlemsmöte 11 oktober 2018 2018-10-05 Här följer det förslag till val som Vänsterpartiet Malmös valberedning tagit fram inför medlemsmötet 11 oktober.   Valberedningen har i sitt arbete följt partiets stadgar och den arbetsordning som har beslutats på partiföreningens årsmöte. Målet är att de val vi gör skall vara så öppna … Continue reading Valberedningens förslag till medlemsmötet 11 oktober 2018